Digital Twinning voor configure to order in productontwerp en assemblage

Steeds meer productiebedrijven maken de overgang van een massaproductiestrategie naar productiestrategieën die meer klantspecifieke producten mogelijk maken. De productie van meer klantspecifieke producten vereist meer flexibiliteit van productiebedrijven in het maken van de producten. Deze flexibiliteit kan gerealiseerd worden door de implementatie van een Configure to Order (CTO) productiestrategie. Met Configure to Order wordt de productie verdeeld in verschillende vooraf ontworpen onderdelen van een product. Deze onderdelen, of bouwstenen, kunnen eindeloos gecombineerd worden. Dit zorgt voor een zeer configureerbaar product dat kan worden afgestemd op de individuele behoeften van de klant. Een modulaire aanpak als deze maakt het mogelijk om oplossingen op maat te standaardiseren, terwijl de doorlooptijd wordt verkort en er dus kosten worden bespaard.

Deze voordelen sluiten naadloos aan bij de visie van fietsenfabrikant Van Raam BV. Van Raam is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van speciale fietsen voor mensen met een beperking. Eén van hun doelen is om de maatwerkoplossingen te optimaliseren voor hun klanten, omdat de vraag naar personalisatie steeds groter wordt. Daarom passen ze ook de Configure to Order productiestrategie toe. Daarnaast is het doel van Van Raam om hun schaalbaarheid te verbeteren, zodat nog meer mensen van hun producten gebruik kunnen maken.

Om gepersonaliseerde fietsen te produceren met een CTO-strategie, is er veel communicatie nodig met betrekking tot de bestelinformatie. De basis voor deze communicatie binnen de productieomgeving ligt in het beschikbaar en toegankelijk maken van de benodigde informatie. Om hierop voor te bereiden, is het raadzaam om te beginnen met het optimaliseren van de digitale infrastructuur en informatietoegankelijkheid, evenals de productiecapaciteit. En dat is ook de eerste stap in het project dat Van Raam daarvoor doet met de Universiteit Twente en het FIP-AM@UT. Deze stap legt de basis voor toekomstige digitale innovaties en een verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de productieomgeving.

In dit project wordt als eerst de huidige situatie geanalyseerd en ook de informatiebehoefte binnen de onderneming. Op basis hiervan wordt samen met Van Raam een nieuwe versie van de digitale infrastructuur ontworpen. Het doel is om gegevens en informatie toegankelijk en beschikbaar te maken waar en wanneer dat nodig is. Dit zorgt voor meer inzicht en controle, om beter onderbouwde en snellere besluitvorming in de fabriek mogelijk te maken. Om dit te aan te tonen, wordt er een demonstrator van een Digital Twin van meerdere lasrobots gemaakt. Naast de demonstrator worden er op de fabrieksvoer extra interfaces geïmplementeerd die informatie geven over de productieorders.

Innovaties als deze dragen bij aan meer realtime informatie en betere besluitvorming, wat resulteert in een efficiënter en flexibeler productieproces. Om die reden vormen verdere digitalisering en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen een solide basis om hoogwaardige, aanpasbare producten te kunnen produceren. Dit draagt dan weer bij aan een optimale dienstverlening op basis van de individuele wensen van de klant en sluit aan bij de visie van Van Raam: “Let’s all Cycle”.

Dit project is gefinancierd door het TKI High Tech Systems and Materials (HTSM) via de PPS-toeslagregeling voor Onderzoek en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Industriepartner

Werkpakketten

Elk FIP-AM@UT project is verdeeld in afzonderlijke werkpakketten, om de verschillende fasen en doeleinden binnen het project duidelijk te onderscheiden. Het project met Van Raam bestaat uit vier werkpakketten.

icon_Analysis

WP 1 - Huidige status & gap analyse

Het analyseren van de huidige stand van zaken en het identificeren van de kloven tussen nu en de toekomstvisie voor digitalisering

WP 2 - Ontwerpen van Digitale Infrastructuur en -Architectuur

Ontwerpen van digitale infrastructuur en definiëren van eisen voor architectuur en interconnectiviteit

Icon competencies_Digital Twinning

WP 3 - Ontwikkeling van Digital Twin Prototype

Om de waarde van volledige implementatie te bewijzen en informatiemanagement te optimaliseren

icon_RoadmapDevelopment

WP 4 - Implementatiefase

Begeleiding en ondersteuning bij implementatie

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VAN RAAM PROJECT, NEEM GERUST CONTACT OP MET

Maaike Slot

Maaike Slot

Research Engineer

Can Ölmezoğlu

Can Ölmezoğlu

Engineering Support, Software Development

Cheng Guo

Cheng Guo

Research Engineer