Warmtepompontwerp gereedmaken voor opschaling van de productie

In de strijd tegen de opwarming van de aarde heeft het kabinet aangekondigd dat vanaf 2026 duurzame alternatieven de norm worden, als cv-installaties in woningen vervangen moeten worden. Warmtepompen bieden hiervoor een ideale oplossing. Met een (hybride) warmtepomp ben je minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas en de vaste lasten voor verwarming dalen.

In de afgelopen decennia zijn er talloze initiatieven ontstaan in de zoektocht naar een duurzamere levensstijl voor de mens en het behoud van de natuur. Een aanzienlijk percentage van de uitstoot van broeikasgassen, die de opwarming van de aarde versnellen, is afkomstig van centrale verwarmingssystemen in huishoudens. Daarom stimuleren overheden de overstap naar moderne, schone en duurzame verwarmingsmethoden. Eén van de oplossingen voor schonere verwarming is het gebruik van een warmtepomp. Door warmte te onttrekken aan de buitenlucht en dit om te zetten, vormen deze warmtepompen een van de milieuvriendelijkste centrale verwarmingssystemen voor huizen, winkels, scholen en kantoren.

De SuperHybrid warmtepomp, ontwikkeld door Cooll Sustainable Energy Solutions – een MKB-spin-off van de Universiteit Twente, is daar een uniek voorbeeld van. Deze hybride warmtepomp functioneert als directe vervanger van aardgasverwarming en voldoet aan de nieuwe regelgeving voor duurzamere verwarmingssystemen. Waar conventionele warmtepompen werken met een elektrisch-mechanische compressor voor de compressie van het koudemiddel, gebruikt Cooll’s SuperHybrid hiervoor een warmte-aangedreven adsorptiecompressor. De SuperHybrid wordt aangedreven door gas en onttrekt warmte aan de buitenlucht, waardoor direct 30% wordt bespaard op gas- en CO2-uitstoot. Met het gebruik van groen gas of waterstof kan de uitstoot nog verder worden teruggedrongen.

Door de aangekondigde wetgeving neemt de vraag naar warmtepompen snel toe. Om hieraan te kunnen voldoen, werkt Cooll samen met het FIP-AM@UT om hun product gereed te maken voor het opschalen van de productie. De warmtepompen beschikken over een thermische scheidingsunit om de warme en koude leidingen te scheiden en warmteverliezen te voorkomen. De huidige leidingstructuur zorgt voor uitdagingen bij het opschalen van de productie, vanwege de complexe geometrie. Dit resulteert in een relatief lang en delicaat productieproces. Het doel van het project is om de assemblage opnieuw vorm te geven. Hiervoor wordt gekeken naar verschillende productiemethoden, materialen en verbindingstechnieken. De focus van dit project zal liggen op efficiëntere productie door vereenvoudiging van het productontwerp, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van de warmtepomp.

Industriepartner

WERKPAKKETTEN

Ieder FIP-AM@UT project is onderverdeeld in verschillende werkpakketten, om duidelijk de verschillende fases en doelen van het project te kunnen onderscheiden. Het HEATS-project bestaat uit vier werkpakketten.

icon_Assessment

WP1 – Analyse huidige staat/ bepaling scope

Er wordt een technisch projectplan ontwikkeld als leidraad voor het onderzoeksproject.

WP2 – Conceptontwerp, modellering en simulatie

Met het in kaart brengen van de technische vereisten zullen verschillende conceptontwerpen van de thermische scheidingsunit worden ontwikkeld, gemodelleerd en beoordeeld.

WP3 – Beoordeling van de produceerbaarheid

Onderzoeken van potentiële productietechnologieën en de benodigde processen voor de ontwikkelde ontwerpen.

icon_Manufacture

WP4 – Prototyping en testen

Een demonstrator wordt geproduceerd en getest.

VOOR MEER INFORMATIE OVER HEATS, NEEM GERUST CONTACT OP MET

Celal Soyarslan

Celal Soyarslan

Senior Research Engineer

Sattar Emamian

Research Engineer

Tobias Claus Brandstätter

Research Fellow - Fraunhofer IPT