Het ontwikkelen van een slimme afvaloplossing voor de openbare ruimte

In de afgelopen jaren heeft de toename van het gebruik van technologie geholpen om ook steden steeds slimmer te maken. Slimme steden, of smart cities, maken gebruik van communicatietechnologieën om de operationele efficiëntie en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. De implementatie van IoT-sensoren in stedelijke gebieden helpt milieu- en maatschappelijke thema’s aan te pakken en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Eén van de toepassingen van IoT voor smart cities, is bij het verzamelen van data voor het optimaliseren van de afvalinzameling en het schoonhouden van een stad.

Dit vormde de aanleiding voor het opzetten van het VolleBak-project. Het project wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit Robor Electronics en WesterikICT. Robor ontwikkelt elektronische toepassingen en software om in te zetten voor mens, dier en natuur. Ze zijn gespecialiseerd in dronetechnologie en draadloze communicatieoplossingen, zoals sensoren en detectoren. WesterikICT is een ICT- en digital service bureau. Ook ontwikkelen ze digitale applicaties voor bijvoorbeeld remote sensing- en alarmsystemen.

In het VolleBak-consortium zullen ze, onder leiding van het FIP-AM@UT, werken aan de ontwikkeling van een IoT-apparaat dat sensortechnologie gebruikt voor openbaar afvalbeheer en -inzameling. De sensoren helpen bij het meten van afvalniveaus en gebruiken realtime gegevens om de inzamelplanningen te verbeteren en operationele kosten te verminderen. Door een slim afvalbeheersysteem te implementeren, kunnen de inzamelingsroutes efficiënter worden gepland en worden alleen de volle afvalbakken geledigd. Dit resulteert onder andere in vermindering van de CO2-uitstoot en het benodigde aantal mensuren en in een gezondere leefomgeving.

Tijdens dit project zullen de hardware, de software en het online platform voor een visualisatie van de sensordata worden ontwikkeld. Ook zal er aandacht worden besteed aan de productieprocessen van de projectuitkomsten, om aan de vraag te kunnen voldoen met inachtneming van duurzaamheid en hergebruik van materialen.

Industriepartners

WERKPAKKETTEN

Ieder FIP-AM@UT project is onderverdeeld in verschillende werkpakketten, om duidelijk de verschillende fases en doelen van het project te kunnen onderscheiden. Het VolleBak-project bestaat uit vijf werkpakketten.

icon_Assessment

WP1 – Systeemspecificaties

Definiëren van technische, milieu- en operationele eisen, vergelijken met bestaande high-end oplossingen

WP2 – Technologieontwikkeling

Definiëren, ontwikkelen en testen van hardware en software in een functionele omgeving

WP3 – Industrieel ontwerp

Bepalen van benodigde materiaaleigenschappen, ontwerpen van de behuizing en voorstellen productieproces

icon_What-if-scenario

WP4 – Testen, evaluatie, validatie

Testen en rapporteren van bevindingen, definiëren conclusies en aanbevelingen voor volgende fase

icon_Manufacture

WP5 - Definitief prototype, productie en demo

Ontwikkelen van het definitieve prototype, definiëren van certificeringen en maken van een 0-serie demonstrator

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT, NEEM GERUST CONTACT OP MET

Ale Sarmiento Casas

Research Engineer