Verkoopvoorspellingen nauwkeuriger maken voor producten met een korte levensduur om innovatie te stimuleren

In de huidige dynamische marktomgeving kan het belang van nauwkeurige verkoopprognoses niet genoeg worden benadrukt voor productiebedrijven die hun activiteiten willen optimaliseren en hun concurrentiepositie willen behouden. Ondanks het belang ervan, blijven prognoses een enorme uitdaging, vooral voor producten die maar korte tijd op de markt zijn, zoals seizoensgebonden modeartikelen.

Innico onderkent het belang van accurate voorspellingen en werkt samen met het FIP-AM@UT om de complexe uitdagingen aan te gaan die dynamische producten met zich meebrengen. Het TRENDY-project heeft tot doel een geavanceerd model voor verkoopvoorspellingen te ontwikkelen dat is toegesneden op de specifieke eisen voor dit type producten.

De scope van het project omvat een gedetailleerde analyse van bestaande voorspellingsoplossingen, met specifieke nadruk op het effectief omgaan met schaarse datasets, wat gebruikelijk is in snel veranderende branches. Door middel van iteratieve ontwikkelingsprocessen probeert TRENDY een voorspellingsmodel te ontwikkelen dat specifiek ontworpen is om de uitdagingen van producten met een korte marktlevensduur het hoofd te bieden. Dit voorziet niet alleen in de directe behoeften van Innico, maar maakt ook de weg vrij voor het opnieuw bekijken van de prognosemethodes in andere branches, waardoor innovatie en operationele efficiëntie worden gestimuleerd.

Industriepartner

WERKPAKKETTEN

Elk FIP-AM@UT project is verdeeld in afzonderlijke werkpakketten, om de verschillende fasen en doeleinden binnen het project duidelijk te onderscheiden. Trendy bestaat uit drie werkpakketten:

icon_Analysis

WP 1 - Analyse en verzamelen van vereisten

Verzamelen en analyseren van de vereiste gegevens voor potentiële use cases

icon_Assessment

WP 2 - Sub-problemen onderzoeken

Identificatie van kenmerken, verkoopintegratie, verfijning van prognoses

icon_ModellingSimulation

WP 3 - Ontwikkeling van voorspellingsmodel

Bouwen van een demonstrator in de softwareomgeving

VOOR MEER INFORMATIE OVER TRENDY, NEEM GERUST CONTACT OP MET

Engin Topan

Associate Professor Smart Manufacturing and Supply Chain Planning

Reinier Stribos

Research Engineer