Visualisatie ter ondersteuning van het besluitvormingsproces


Besluitvormingsprocessen waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn, kunnen lastig te organiseren zijn. Een van de redenen hiervan, is dat het voor de stakeholders vaak lastig is om de effecten van hun beslissing te visualiseren. Daarnaast is het voor veel stakeholders lastig om in te schatten wat de effecten van een beslissing zijn op de andere betrokkenen, en wat de effecten zijn op de algemene doelstellingen.

De gemeentes binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Twente moesten tot een overeenkomst komen over de gestelde energietransitiedoelstellingen. Hierbij komen veel verschillende factoren kijken die effect hebben op het creëren van oplossingen voor duurzame energie in de regio. Deze factoren zijn vooral gebaseerd op ruwe data en getallen die vaak niet direct begrijpbaar zijn.

Aanpak

Bij het Fraunhofer Project Center at the University of Twente, nu het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the University of Twente, hebben we een digitale interface gemaakt, die ondersteuning biedt bij besluitvormingsvergaderingen. Deze interface visualiseert het gebied van de Regio Twente en toont de directe effecten van de beslissingen die worden gemaakt. In deze tool wordt de totale productie van duurzame energie voor zowel de regio als de individuele gemeentes op een begrijpelijke manier gevisualiseerd, op basis van input vanuit de individuele gemeentes.

Resultaat

De resultaten van deze interface zijn vervolgens gebruikt als basis voor de discussie tussen de aanwezigen.
De samenwerking tussen het Fraunhofer Project Center en de Regio Twente resulteerde in een vervolgproject met RES West-Overijssel, waar eenzelfde interface is gebruikt bij de besluitvorming. Als tweede vervolgproject wil Regio Twente een interface ontwikkelen die openbaar toegankelijk is op hun website en op de website van andere belanghebbenden. Dit geeft mensen de mogelijkheid om te spelen met de verschillende parameters en op die manier de complexiteit van de beslissingen die gemaakt moeten worden rondom duurzame energie en de energietransitie beter te begrijpen en transparanter te maken.

De interface pakt de moeilijkheden aan die vaak voorkomen in besluitvormingsprocessen met veel verschillende stakeholders, door de effecten van individuele besluiten op de algehele doelstellingen te visualiseren. Deze aanpak kan nuttig zijn in toekomstige scenario’s met complexe besluitvormingsprocessen.

Voor meer informatie over het RES Twente project, neem gerust contact op met

Vincent Blokhuis

Engineering Manager