Bewustzijn creëren en een aanpak opstellen voor het omarmen van diversiteit en inclusie binnen de maakindustrie

De laatste jaren wint de positie van diversiteits- en inclusie (D&I)-initiatieven aan terrein binnen het bedrijfsleven. Deze initiatieven richten zich op het creëren van een divers personeelsbestand waardoor medewerkers met verschillende achtergronden zich geaccepteerd en gerespecteerd kunnen voelen binnen de organisatie. D&I-inspanningen omvatten onder andere het aankijken van zaken als diversiteit in leeftijd, nationaliteit en genderidentiteit binnen het bedrijf. Implementaties van deze initiatieven kunnen de werkcultuur van het bedrijf ten goede komen, bijdragen aan het welzijn van medewerkers en de talentpool voor toekomstige medewerkers vergroten.

Het eerste deel van dit project heette Dive In Twente: een samenstelling van de woorden Diversity & Inclusion in Twente, met de link naar een duik (dive) in de status van en het bewustzijn rond D&I binnen de regionale maakindustrie. Aan het begin van dit eerste project werd de diversiteit binnen een reeks regionale bedrijven beoordeeld. Dit leidde tot meer waardering voor diversiteit & inclusie en leverde een reeks nuttige tools op om de inspanningen van bedrijven op dit gebied te ondersteunen. Deze middelen omvatten een visuele weergave van de voortgang van elk bedrijf, een interactief bordspel en een informatiegids.

Tijdens Dive in Twente werden het gebrek aan bewustzijn over strategieën rond dit thema en de gevolgen daarvan duidelijk. Om het opnemen van diversiteit & inclusie als integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te bevorderen, kreeg Dive in Twente middelen toegewezen om dit project voort te zetten onder de naam DIVE2. Het doel van dit vervolgproject is om het bewustzijn te blijven vergroten en waardevolle adviezen te geven aan werkgevers en werknemers in regionale productiebedrijven over hoe diversiteit & inclusie aan te pakken. De partners in dit project zijn software- en productiebedrijven die zich al bezighouden met dit thema, zoals Demcon, Movella en Koninklijke Grolsch. Door bewustwording te creëren en na te denken over de huidige D&I-aanpak, kunnen zij bijdragen aan een verbeterde werkomgeving die diversiteit nog meer omarmt. Daarvoor zal de validiteit van het bordspel dat tijdens de eerste fase van het project is ontwikkeld met deze bedrijven worden getest. Dit zorgt ervoor dat het bordspel is gebaseerd op de beste technieken voor het bevorderen van diversiteit en inclusie. Om het bordspel te valideren, wordt het met de deelnemende bedrijven in experimentele setting onder begeleiding gespeeld. Aan de hand van de het uiteindelijke prototype zal DIVE de partners voorzien van gevalideerde middelen om hen te helpen op hun pad naar nog meer diversiteit en inclusie.

Industriepartners

WERKPAKKETTEN

Ieder FIP-AM@UT project is onderverdeeld in verschillende werkpakketten, om duidelijk de verschillende fases en doelen van het project te kunnen onderscheiden. Het DIVE-project bestaat uit vier werkpakketten.

icon_Analysis

Data-analyse

De gegevens worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de huidige situatie

Bordspel testen

Evalueren van de effectiviteit van de huidige demonstrator

Interviews en enquêtes

Bouwen van een conceptueel model voor de inhoud van het spel

Nieuw prototype maken

Bouwen van een gevalideerd proof-of-concept bordspel

Voor meer informatie over DIVE, neem gerust contact op met

Estefanía (Teffi) Morás Jiménez

Research Engineer