Bewustzijn creëren en een aanpak opstellen voor het omarmen van diversiteit en inclusie binnen de maakindustrie

De laatste jaren wint de positie van diversiteits- en inclusie (D&I)-initiatieven aan terrein binnen het bedrijfsleven. Deze initiatieven richten zich op het creëren van een divers personeelsbestand waardoor medewerkers met verschillende achtergronden zich geaccepteerd en gerespecteerd kunnen voelen binnen de organisatie. D&I-inspanningen omvatten onder andere het aankijken van zaken als diversiteit in leeftijd, nationaliteit en genderidentiteit binnen het bedrijf. Implementaties van deze initiatieven kunnen de werkcultuur van het bedrijf ten goede komen, bijdragen aan het welzijn van medewerkers en de talentpool voor toekomstige medewerkers vergroten.

Het eerste deel van dit project heette Dive In Twente: een samenstelling van de woorden Diversity & Inclusion in Twente, met de link naar een duik (dive) in de status van en het bewustzijn rond D&I binnen de regionale maakindustrie. Aan het begin van dit eerste project werd de diversiteit binnen een reeks regionale bedrijven beoordeeld. Dit leidde tot meer waardering voor diversiteit & inclusie en leverde een reeks nuttige tools op om de inspanningen van bedrijven op dit gebied te ondersteunen. Deze middelen omvatten een visuele weergave van de voortgang van elk bedrijf, een interactief bordspel en een informatiegids.

Tijdens Dive in Twente werden het gebrek aan bewustzijn over strategieën rond dit thema en de gevolgen daarvan duidelijk. Om het opnemen van diversiteit & inclusie als integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te bevorderen, kreeg Dive in Twente middelen toegewezen om dit project voort te zetten onder de naam DIVE2. Het doel van dit vervolgproject is om het bewustzijn te blijven vergroten en waardevolle adviezen te geven aan werkgevers en werknemers in regionale productiebedrijven over hoe diversiteit & inclusie aan te pakken. De partners in dit project zijn software- en productiebedrijven die zich al bezighouden met dit thema, zoals Demcon, Movella en Koninklijke Grolsch. Door bewustwording te creëren en na te denken over de huidige D&I-aanpak, kunnen zij bijdragen aan een verbeterde werkomgeving die diversiteit nog meer omarmt. Daarvoor zal de validiteit van het bordspel dat tijdens de eerste fase van het project is ontwikkeld met deze bedrijven worden getest. Dit zorgt ervoor dat het bordspel is gebaseerd op de beste technieken voor het bevorderen van diversiteit en inclusie. Om het bordspel te valideren, wordt het met de deelnemende bedrijven in experimentele setting onder begeleiding gespeeld. Aan de hand van de het uiteindelijke prototype zal DIVE de partners voorzien van gevalideerde middelen om hen te helpen op hun pad naar nog meer diversiteit en inclusie.

Industriepartners

AANPAK

In het eerste deel van het project werden de prioriteiten rond D&I in kaart gebracht door middel van interviews en vragenlijsten. Dit resulteerde in een reeks nuttige tools, waaronder een interactief bordspel met serieuze ondertoon en een informatiegids. Deze werden tijdens DIVE2 geëvalueerd en gevalideerd met projectpartners Demcon, Koninklijke Grolsch en Movella.

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit een speelsessie per bedrijf met medewerkers van verschillende afdelingen en
senioriteitsniveaus, gevolgd door een korte enquête. Deelnemers kregen de gelegenheid om relevante D&I-onderwerpen te bespreken en hun eigen ervaringen te delen. Bovendien werden na de spelsessie aanvullende één-op-één interviews en een vragenlijst afgenomen.

Op basis van deze sessies werden visuele weergaves van de voortgang van elk bedrijf gemaakt, samen met een verbeterde en gevalideerde versie van het bordspel en de informatiegids. Deze bronnen dienen als waardevolle input voor werkgevers en werknemers in regionale productiebedrijven over de manier waarop D&I kan worden aangepakt.

RESULTAAT

Het resultaat van DIVE bestaat onder andere uit een vernieuwend bordspel, dat is gevalideerd met marktleidende software- en maakbedrijven. Het project heeft ook aanbevelingen en tools op maat voortgebracht voor de verdere verbetering van D&I, het stimuleren van verrijkende gesprekken op de werkplek en inclusieve werkculturen.

  • Versterkt inzicht: meer dan 50 medewerkers betrokken voor doorlopende ontwikkeling van D&I-bevorderingstools
  • Allerlei hulpmiddelen versterken D&I-inspanningen: handleidingen, bordspel, visuals
  • Sterke validatie: samenwerking met industrie bewijst effectiviteit D&I bordspel

“Het spelen van dit spel op crossfunctioneel niveau stimuleerde ons om na te denken over onze DE&I-reis vanuit een praktische invalshoek. Bovendien is het leuk om te doen en leverde het ons nieuwe inzichten op die ons verder zullen helpen en ondersteunen op onze weg voorwaarts.”

– Koninklijke Grolsch

Voor meer informatie over DIVE, neem gerust contact op met

Estefanía (Teffi) Morás Jiménez

Research Engineer