Creëren van een voorspellend model om inkoopkosten en levertijden voor printplaten accuraat in te schatten

Printplaten, ook wel Pcb’s genoemd, vormen de basis van alle elektronische apparatuur, zoals computers, mobiele telefoons en elektrische auto’s. In een printplaat worden elektronische componenten op gecontroleerde wijze met elkaar verbonden. Doorgaans bestaat een printplaat uit verschillende componenten, waaronder elektrische geleiders, metalen interconnects, isolatoren, diodes en weerstanden. Deze componenten zijn meestal gemaakt van een metaal zoals koper, hars en glas. Het aantal elementen dat nodig is om een printplaat te maken, kan oplopen tot 100 items. Dit schetst een beeld van de complexiteit van het produceren van printplaten en het uitgebreide offerte- en inkoopproces dat dit met zich meebrengt.

Naast de complexiteit hebben de schaarste aan grondstoffen – zoals ook zichtbaar in de chipcrisis, en verstoringen van de toeleveringsketen veroorzaakt door de coronapandemie, geleid tot structurele supply chain-problemen en lange levertijden (bijv. 2 – 3 jaar) voor EMS-bedrijven zoals Global Electronics. Dit vormde de aanleiding tot de start van het AMP-gesubsidieerde project ColMan, tussen Global Electronics en het FIP-AM@UT. ColMan is een acroniem voor Collaborative Manufacturing, ofwel collaboratieve productie. Dit project is gericht op het vergroten van het aantal alternatieve, flexibele oplossingen in het bestelproces van de klant, om tijdige levering en een juiste prijsstelling te garanderen.

Tussen de eerste fase in het bestelproces, het aanvragen van de offerte, de inkoop en de uiteindelijke levering van het eindproduct, kunnen prijzen en levertijden veel veranderen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de economische conjunctuur, schaarste aan materialen of geopolitieke spanningen. Een verandering van prijzen of doorlooptijd tussen deze stappen kan ertoe leiden dat printplaten te laat worden geleverd, er financieel verlies wordt geleden als het verschil door de leverancier wordt geabsorbeerd, of deals die worden geannuleerd.

Tijdens het ColMan project gaan we een tool ontwikkelen, die de prijzen en levertijden van de benodigde componenten op het beoogde inkoopmoment voorspelt. Rekening houdend met enkele drempelwaarden, zal de tool ook in staat zijn om geschikte alternatieve materialen of componenten voor te stellen. Deze proof-of-concept-tool verzamelt input vanuit de toeleveringsketen en communiceert met de klant, om alternatieve componentenselecties of -ontwerpen te vinden, selecteren, hierover te onderhandelen en aan te bieden in een vroeg stadium van het bestelproces, bij voorkeur nog voordat de bestelling is geplaatst. Het doel van deze tool is om het bestelproces van de klant te stroomlijnen en de beste prijs, doorloop- en levertijd en stuklijst voor het gewenste product te leveren.

Industriepartner

WERKPAKKETTEN

Ieder FIP-AM@UT project is onderverdeeld in verschillende werkpakketten, om duidelijk de verschillende fases en doelen van het project te kunnen onderscheiden. Het ColMan project bestaat uit vier werkpakketten.

icon_Assessment

WP1: Definitie van scope en exacte toepassing

De scope van het project wordt bepaald en de use case van de oplossing

icon_Analysis

WP2: Gegevensverzameling en -analyse

Het verzamelen van de benodigde gegevens en het interviewen van gebruikers, klanten en softwareleveranciers

WP3: Bouwen van het model

Het bouwen van het demonstratormodel in de softwareomgeving

icon_What-if-scenario

WP4: Testen en valideren van het model

Testen en valideren van de tool en het opstellen van een adviesroadmap voor de volgende stappen

VOOR MEER INFORMATIE OVER COLMAN, NEEM GERUST CONTACT OP MET

Engin Topan

Universitair Docent Universiteit Twente

Celal Soyarslan

Celal Soyarslan

Senior Research Engineer

Can Ölmezoğlu

Can Olmezoglu

Engineering Support, Software Development