Onderzoek naar 3D-printen voor efficiëntie en kostenbesparing bij de productie van kleppen

In de moderne productie biedt Additive Manufacturing (AM) een baanbrekende oplossing voor efficiëntie, ontwerpflexibiliteit en kosteneffectiviteit. In tegenstelling tot traditionele methoden maakt AM specifieke, on-demand fabricage van complexe componenten mogelijk met een materiaalgebruik tot 99%, waardoor doorlooptijden en afval worden verminderd.

HP Valves, een wereldwijd opererende partner in de energie-industrie, erkent het potentieel van AM en werkt samen met FIP-AM@UT aan het AMII-project om de integratie ervan in hun productieprocessen te evalueren. Door gebruik te maken van AM-technologie wil HP Valves de efficiëntie optimaliseren, voldoen aan de eisen van de markt en concurrerend blijven in de verschillende sectoren waarin ze actief zijn.

De scope van het project omvat een uitgebreid onderzoek naar de huidige productieprocessen en de bestaande in-house kennis van Additive Manufacturing bij HP Valves. Aan de hand van workshops en een grondige analyse zal er een quickscan-rapport opgemaakt worden met een overzicht van de huidige productie-inrichting, de belangrijkste uitdagingen en een overzicht van AM-processen en -methodologieën. Daarnaast zal het AMII Valves-project een uitgebreid AM-implementatieplan opleveren met daarin gedetailleerde beoordelingen van de stakeholders en de organisatie, mogelijke implementatiescenario’s, benodigde middelen, een implementatieraamwerk en toekomstige stappen.

Het doel van het project is om waardevolle inzichten te verschaffen in de mate waarin HP Valves klaar is voor de implementatie van Additive Manufacturing. Door het identificeren van bottlenecks en kansen binnen het huidige productieproces, zal het project een roadmap bieden om AM-technologie effectief in te zetten. Met deze kennis en dit raamwerk in de hand zal HP Valves uitgerust zijn om zijn weg te vinden in de overgang naar de implementatie van Additive Manufacturing, nieuwe kansen mogelijk te maken en de uitdagingen onderweg te beperken.

Industriepartner

WERKPAKKETTEN

Elk FIP-AM@UT project is verdeeld in afzonderlijke werkpakketten, om de verschillende fasen en doeleinden binnen het project duidelijk te onderscheiden. AMII Valves bestaat uit zes werkpakketten:

WP1 - Quickscan

Evalueren van huidige processen, identificeren van bottlenecks en voordelen en delen van relevante AM-kennis

icon_Analysis

WP 2 - Analyse van de huidige situatie

Beoordelen van de huidige technologie en afstemming op doel voor AM

icon_Assessment

WP 3 - In kaart brengen van scenario's

Potentiële scenario's analyseren, evalueren en selecteren voor implementatie

WP 4 - Scenario-ontwikkeling

Uitwerken van één scenario en het niveau van AM-paraatheid evalueren

icon_TechnicalImplementationPlan

WP 5 - Technisch ontwikkelingsplan

Een roadmap ontwikkelen voor het geselecteerde AM-scenario met doelen en uitdagingen

icon_AI-ImplementationGuide

WP 6 - AMII Rapport

Definitieve beoordeling en plan voor gereedheid voor AM

VOOR MEER INFORMATIE OVER AMII VALVES, NEEM GERUST CONTACT OP MET

Estefanía Morás Jiménez

Research Engineer

Steijn Jonker

Research Engineer