Sportcomplexen als bron van energie

Sportcomplexen staan bekend om hun levendigheid en de verbindende rol in de maatschappij. Ze hebben echter ook het potentieel om te fungeren als waardevolle lokale energiebron. Door innovatieve technologieën, zoals warmtecollectoren, in de openbare ruimte te implementeren, wordt schaarse ruimte optimaal benut, wat voordelen biedt voor zowel de gebruikers als de beheerders.

Aendless Energy is een bedrijf dat zich richt op het gebruik van objecten in buitenruimtes als lokale energiebron. Ze ontwikkelen een systeem dat warmte onttrekt aan kunstgrasvelden en dit verdeelt onder de omliggende gebouwen. Door een warmteafvoerfunctionaliteit toe te voegen onder een kunstgrassportveld, kan deze buitenruimte thermische energie benutten en bijdragen aan de energiebehoeften van de omliggende omgeving. Bovendien biedt dit warmteafvoersysteem het extra voordeel dat op deze manier de oppervlaktetemperatuur van het veld verlaagt wordt, waardoor het comfortabeler wordt voor sportactiviteiten en tegelijkertijd het risico op blessures mogelijk wordt geminimaliseerd.

Om de ontwikkelde technologie te valideren en de resultaten en haalbaarheid van bredere toepassing te onderzoeken, is Aendless Energy samen met verschillende kennis- en overheidsinstellingen, waaronder de Universiteit Twente, een project gestart. Dit zal bijdragen aan de afronding van de technologieontwikkeling en bredere toepassing ervan zodra deze positief is geëvalueerd.

Industriepartner

AANPAK

Fases

  1. Testen op kleine schaal – Testen van de technologie met een kunstgrassportveld van 15m x 20m
  2. Testen op grotere schaal – Testen uitbreiden, een simulatiemodel maken voor aanpassingen aan het systeem
  3. Certificering – Op zoek naar certificering voor de technologie voor bredere implementatie

Er is een proefperiode gestart om dit innovatieve systeem grondig te monitoren en valideren. Gedurende deze testperiode zijn verschillende samenstellingen en configuraties getest voor optimale prestaties. De focus van de proefperiode gaat verder dan enkel energiewinning, en omvat ook een zorgvuldige afweging van specifieke eisen voor sporters en andere technische aspecten.

De proefopstelling is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en Sport Innovator. Antea Sport is als partner aangehaakt voor de sporttechnische aspecten en de Universiteit Twente voor het opstellen en valideren van het meetmodel. Het FIP-AM@UT werkt samen met de UT om verschillende data-outputs te valideren en te meten en de energie-output te berekenen op basis van standaard jaargemiddelden, rekening houdend met relevante afwijkingen.

RESULTAAT

De proefmetingen leverden zeer positieve resultaten op voor de energieopbrengst van het kunstgrasveld en overtroffen daarmee de verwachtingen. Naast een indrukwekkende energieopbrengst biedt het systeem nog tal van andere voordelen:

  • Het systeem werkt geruisloos en geeft daarmee geen verstoringen voor de omgeving
  • De verlaging van de temperatuur direct boven het veld vergroot het sportcomfort en kan blessures helpen voorkomen
  • Het geteste mechanisme is naar verwachting ook toepasbaar op andere energiebronnen, waaronder grotere sportvelden en asfaltoppervlakken.

Over het geheel genomen heeft de proef niet alleen de energieopbrengst van het kunstgrasveld aangetoond, maar ook het potentieel ervan in andere omgevingen.

Op basis van op de veelbelovende resultaten van het afgeronde eerste deel van dit project, is het doel voor het vervolgproject om een groter veld te creëren met een optimale structuur voor zowel energieopbrengst als sportbeoefening. Dit zal worden verbonden met een energieverbruiker en daarmee inzicht opleveren voor verbetering van het systeem, met als doel een duurzaam, hoogwaardig sportveld.

Voor meer informatie over het project met Aendless Energy, neem gerust contact op met

Reinier Stribos

Research Engineer

Vincent Blokhuis

Vincent Blokhuis

Engineering Manager