De voordelen onderzoeken van industriële toepassing van 5G op slimme apparaten

Hyperconnectiviteit is een belangrijk kenmerk van de vierde industriële revolutie. Connectiviteit is een cruciale voorwaarde voor veel innovatieve technologieën die de fabriek van de toekomst vormgeven, zoals IoT, augmented reality en edge computing. Activiteiten zoals voorspellend onderhoud en digital twinning zijn immers afhankelijk van de near-realtime uitwisseling van gegevens. 5G-communicatie is hiervoor een uitstekend middel, vanwege de veel hogere bandbreedte, grotere capaciteit en lagere latency dan oudere communicatiesystemen en -protocollen.

Met de groeiende beschikbaarheid van 5G-internet begint ook de industrie de voordelen ervan te onderzoeken. Een bekende opkomende technologie in de industrie is augmented reality (AR). AR voegt visueel digitale informatie of content toe aan de realtime omgeving van de gebruiker van het AR-device. In industriële toepassingen kan dit worden gebruikt voor het weergeven van bedieningsinstructies voor machines, bijvoorbeeld voor hulp op afstand, trainingen of onboarding van werknemers. Daarvoor zijn een slim apparaat en een stabiel datacommunicatiemiddel nodig.

Om de voor- en nadelen van het gebruik van 5G in augmented reality-toepassingen te onderzoeken, is het 5GXR-projectconsortium gevormd. Het AMP-gesubsidieerde project wordt uitgevoerd door Total Reality en het FIP-AM@UT. Total Reality is een onder andere in Enschede gevestigd bedrijf, dat industriële en operationele bedrijfsprocessen effectiever wil maken met behulp van Extended Reality (XR) oplossingen. Ze doen dit bijvoorbeeld door realtime informatie op de fabrieksvloer te visualiseren via XR.

Het 5GXR-project is geïnitieerd om de bruikbaarheid van 5G als communicatiebasis voor een realtime XR use case in een productiescenario te beoordelen. De use case zal gaan over stap-voor-stap werkinstructies door middel van XR met een tablet, als technology demonstrator voor de combinatie van 5G en XR. De resultaten zullen worden gevalideerd om een applicatie te ontwikkelen die aan andere productiebedrijven kan worden gedemonstreerd.

Industriepartner

WERKPAKKETTEN

Elk FIP-AM@UT project is verdeeld in afzonderlijke werkpakketten, om de verschillende fasen en doeleinden binnen het project duidelijk te onderscheiden. Het 5GXR-project bestaat uit vier werkpakketten:

icon_Assessment

WP 1 - Definitie van doel en scope

Het exacte doel en de scope van 5GXR worden gedefinieerd

icon_Analysis

WP 2 - Use case conceptualisering

De use case wordt gedefinieerd en de technologische implicaties worden in kaart gebracht

WP 3 - Use case implementatie

Het concept wordt geïmplementeerd

WP 4 - Validation van de use case

De toepassing van 5G op een XR device wordt getest en gevalideerd voor gebruik

VOOR MEER INFORMATIE OVER 5GXR, NEEM GERUST CONTACT OP MET

Barry te Dorsthorst

Barry te Dorsthorst

Research Engineer

Sarah Schmitt

Research Fellow