19-06-20

Meer vrouwen in de technische sector

Jonge vrouwelijke ingenieur in een elektronicalab

Als vrouw ben ik er heilig van overtuigd dat meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen de hele samenleving ten goede komt. In de afgelopen honderd jaar is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid. Toch zijn er nog steeds veel gebieden waar vrouwen niet goed vertegenwoordigd zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de technische sector.

Ik werk met een geweldige groep vrouwelijke ingenieurs en ervaar dagelijks op de werkvloer het positieve effect van een evenwichtig personeelsbestand. Fraunhofer Project Center biedt iedereen gelijke kansen en tot op de dag van vandaag plukken we daar de vruchten van!

Maar algemeen genomen ligt het aantal mannelijke ingenieurs aanzienlijk hoger. Statistisch gezien is minder dan 25 procent van de ingenieurs vrouw. Dat klinkt weinig maar nog geen tien jaar geleden was dit aantal nog veel lager en gelukkig neemt het aantal de laatste jaren gestaag toe. Door deze toename kunnen we momenteel spreken van een steeds groter wordende groep vrouwelijke ingenieurs in onze beroepsbevolking. De groeiende interesse van vrouwen in engineering, in combinatie met hun motivatie en gedrevenheid om een ingenieursdiploma te behalen, kan er zo maar eens voor zorgen dat deze trend zich voortzet.

Een toename van vrouwelijke ingenieurs
Toen techniek in Europa aan terrein begon te winnen en de sector mannen prachtige carrièrekansen bood, waren de meeste vrouwen niet bepaald enthousiast over onderwerpen als wiskunde en wetenschap. Inmiddels zijn er veel ontwikkelingen geweest op bèta-technische gebied en kunnen we, anno 2021, spreken van een groot aantal vrouwen met een interesse in dit vakgebied. En dát, zonder zich zorgen te hoeven maken over genderongelijkheid.

Deze omslag kan aan tal van factoren worden toegeschreven. Bèta-technische vakken hebben plaats gekregen in lager- en voortgezet onderwijs en ook op het niveau van hogeschool en universiteit worden de nodige middelen ter beschikking gesteld. Er is dan ook geconstateerd dat het percentage vrouwen in de ingenieurswetenschappen als gevolg van deze trend in het onderwijs enorm is gestegen. Een nog sterkere verankering van bèta-technische vakken in het onderwijs en tijdens carrières, zal zorgen voor nog meer belangstelling van vrouwen in engineering.

Genderbarrières in het veld
Er bestaan veel factoren die juist bijdragen aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, ook al vinden steeds meer vrouwen ingenieurswetenschappen een aantrekkelijk vakgebied. Een oorzaak hiervan kan wellicht worden gevonden in het ontbreken van rolmodellen voor vrouwelijke ingenieurs. Omdat het percentage vrouwen in de sector laag is, zijn er vanzelfsprekend minder vrouwelijke leiders in de sector. Als gevolg daarvan kan het voor nieuwe generaties vrouwelijke ingenieurs een uitdaging zijn om geschikte mentoren te vinden. De enige manier om meer vrouwelijke ingenieursleiders te krijgen, is door het aantal vrouwen in het vakgebied te vergroten.

Vroeg aanmoedigen
Om de belangstelling van vrouwen in de techniek te vergroten, zouden beroepsorganisaties, bedrijven en universiteiten specifieke essentiële middelen ter beschikking moeten stellen en wel op het juiste niveau. Meer interesse in de techniek kan het beste worden bereikt door te laten zien wat de toepassing er van is in de echte wereld. Ontwerp- en probleemgerichte leermethoden zijn hierop gericht en bieden studenten de gelegenheid om hun eigen problemen te definiëren waarop zij hun kennis van techniek kunnen toepassen.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Hoewel vrouwelijke ingenieurs nog maar net begonnen zijn aan hun doorbraak in de technische sector en de mainstream media, treden sommige vrouwen al op de voorgrond in het vakgebied. Deze vrouwen bewijzen de wereld dat het mogelijk is om alle grenzen te doorbreken, vooral als het gaat om stereotypering van geslacht. Ook hebben ze de wereld laten zien dat vrouwen een absolute, en zelfs onmisbare aanvulling zijn binnen de technische sector.

Conclusie
Als vrouwen meer worden aangemoedigd om een kijkje te nemen in de ingenieursindustrie, zal een steeds groter aantal van hen zich er voor interesseren, zich er in bekwamen en hun weg vinden naar de top. Ik geloof dat dit niet alleen enorme voordelen voor onze sector zal opleveren, maar positief doorwerkt in de gehele samenleving.

Deel deze blog

Chantal Boomkamp

Chantal
Boomkamp

Chantal heeft enkele jaren ervaring in operationele rollen bij hightech startupbedrijven in en rond de regio Twente. Naast het faciliteren van de interne organisatie en de effectiviteit van zowel de organisatie FIP-AM@UT als de medewerkers, is zij verantwoordelijk voor de communicatie met en implementatie van de strategische keuzes van onze partners.