25-01-21

Innovatie is cruciaal voor groei

Het woord Innovation met Splash achtergrond

Groei en verbetering van het bedrijfsleven
Per definitie betekent het begrip “innoveren” “iets veranderen aan iets dat al bestaat, door er nieuwe methoden, ideeën of producten aan toe te voegen”. De belangrijkste reden voor het opbouwen van innovatievermogen binnen bedrijven, is ongetwijfeld dat het van cruciaal belang is om groei mogelijk te maken en te behouden. Het is ook van cruciaal belang om concurrerend te blijven in de snel veranderende markt van vandaag de dag. Dit wordt nog eens benadrukt door de vele gevolgen van de Covid-19-pandemie. Innovatie komt in vele vormen en kan, wanneer zij op de juiste manier wordt toegepast, verbeteringen en toegevoegde waarde opleveren voor verschillende afdelingen in een organisatie.

Verschillende studies en enquêtes, zoals de McKinsey Global Innovation Survey, tonen aan dat, hoewel 84% van de leidinggevenden innovatie als cruciaal voor succes beschouwt, minder dan 6% van hen daadwerkelijk tevreden is met hun eigen innovatieprestaties. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een misvatting over wat innovatie betekent, of het ontbreken van begrip over hoe innovatie kan worden toegepast op een manier die verder gaat dan de basis.

Innovatie betekent niet alleen het creëren van nieuwe en interessante -of zelfs baanbrekende- producten en diensten die ons in staat stellen nieuwe markten te betreden. Innovatie kan er ook voor zorgen dat bestaande producten en diensten een grotere waarde krijgen, wat weer zorgt voor betere prestaties en een grotere aantrekkelijkheid voor de eindgebruiker of de markt. Achter de schermen zien we dat innovatie een cruciale rol speelt bij het voortdurend verbeteren van bestaande bedrijfspraktijken en ook wordt gebruikt om nieuwe en betere modellen te creëren.

Innovatie maakt uniek
Een belangrijk resultaat van op innovatie gerichte acties binnen een onderneming, is het creëren van toegevoegde waarde voor de producten of diensten, bedrijfsactiviteiten, of de onderneming zelf. Wanneer innovatie op de juiste manier wordt toegepast, kan dit het bedrijf commercieel voordeel opleveren, doordat dit ervoor zorgt dat het bedrijf unieke, onderscheidende kenmerken krijgt die het verschil kunnen maken in een snel veranderende markt. Innovatie kan daarnaast nieuwe diensten en producten opleveren die een positievere gebruikerservaring mogelijk maken en ervoor kunnen zorgen dat gebruikers nieuwe waarde vinden in bestaande producten en diensten. Iets dat belangrijk is om te onthouden, is dat innovatie ingezet moet worden om de toegevoegde waarde van een bedrijf te vergroten en het bedrijf uniek te maken in een markt vol met sterke concurrenten en lage prijzen. Daarom zijn innovatiestrategieën volgens ons van vitaal belang bij het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten, diensten en prijsmodellen. Vooral als deze markt gedomineerd wordt door sterke, maar traditionele concurrenten, kan innovatie helpen om een goede concurrentiepositie te behalen.

Snelle reactie op de markt
Door sterke fundamenten voor innovatie en technologische capaciteit in huis te hebben, kunnen bedrijven snel reageren op verschuivingen in de marktbehoeften. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van veel kleine brouwerijen en distilleerderijen over de hele wereld tijdens de Covid-19 pandemie.

Door de sterke stijging in de vraag naar handontsmettingsmiddelen op ethanolbasis, had men op veel plekken moeite met het verkrijgen hiervan. Veel kleine brouwerijen werden daarnaast geconfronteerd met (mogelijke) faillissementen als overheden zouden afdwingen dat zij tijdelijk, of voor langere tijd, zouden sluiten. Maar deze bedrijven konden gelukkig operationeel blijven door hun productie om te schakelen van drank naar handontsmettingsmiddelen, waar tijdelijk grote tekorten van waren. De mogelijkheid om hun productie op deze manier aan te passen aan de veranderende markt, zorgde ervoor dat plaatselijke tekorten werden verlicht en dat deze bedrijven staande konden blijven. De Covid-19-crisis heeft ons vele manieren laten zien waarop een sterke, innovatieve mentaliteit in kleine bedrijven adequate reacties op de snel veranderende omstandigheden in de markt mogelijk maakt.

De sleutel tot het ontsluiten van innovatief potentieel
Het hebben van een duidelijke en goed gedefinieerde innovatiestrategie, is aantoonbaar één van de beste gereedschappen waarover een bedrijf kan beschikken om haar innovatieve prestaties te verbeteren. Met een duidelijke strategie kan een bedrijf beter zien hoe een proactieve instelling kan worden gebruikt om de waarde van producten, diensten en bedrijfsfuncties te vergroten. Daarnaast kan dit helpen bij het identificeren van hiaten binnen het bedrijf, die met behulp van nieuwe technologieën en methodes kunnen worden overbrugd.

Hulp waar u het nodig heeft
Begrijpen hoe innovatie moet worden toegepast, kan voor veel bedrijven een uitdaging zijn, maar wij zijn er om te helpen. Via het Advanced Manufacturing Center wil het Fraunhofer Project Center (FPC) innovatie in de gehele productiesector versnellen. Het doel hiervan is om groei te stimuleren en uw bedrijf, team of product het concurrentievoordeel te geven dat u nodig heeft.
In samenwerking met de Universiteit Twente zal het FPC belangrijke onderzoeksresultaten en ervaringen omzetten in industriële toepassingen die de economische groei stimuleren. Fabrikanten krijgen zo toegang tot kennis om aan te tonen hoe en waar zij hun creativiteit of innovatie kunnen omzetten naar een fysiek testproduct.

Deel deze blog

Maurice Herben

Maurice
Herben

Maurice Herben studeerde Werktuigbouwkunde aan de RWTH Aachen University. Sinds 2006 werkt hij als onderzoeker en groepsmanager bij het Fraunhofer Institute for Production Technology in Aken. In 2016 hielp hij Fraunhofer naar Nederland te halen door samen met prof. dr. Fred van Houten het FPC@UT op te zetten. Maurice is lid van het managementteam sinds de officiële start van FPC in januari 2017 en is één van de directeuren van het huidige Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing.