16-09-19

Industry 4.0: wat is het en welke vragen moet mijn bedrijf zich stellen?

Industry 4.0 en digitalisering

De steeds veranderende wereld van de maakindustrie
De productiesector heeft zich ontwikkeld van door stoom aangedreven mechanische systemen in de eerste industriële revolutie, tot massaproductie op assemblagelijnen aan het begin van de 20e eeuw. Meer recentelijk heeft de vooruitgang in de siliciumchiptechnologie een enorme impact gehad op de industrie, waardoor geavanceerde elektronica en geautomatiseerde besturingssystemen zoals PLC’s (programmable logic controllers) gangbaar zijn geworden in vele fabrieken en werkplaatsen in Europa en de rest van de wereld.

Elke belangrijke verschuiving in de manier waarop wij de wereld om ons heen ontwerpen en produceren, vereist een verandering in ons denken, de manier waarop wij naar de wereld kijken en hoe wij handelen in onze bedrijven en werkplaatsen. De verwerkende industrie richt haar blik nu op- en omarmt de volgende revolutie, die algemeen wordt aangeduid als Industry 4.0.

Industry 4.0
De nieuwe industriële revolutie wordt aangedreven door een steeds toenemend aantal consumentenproducten, machines en apparaten, die allemaal op elkaar reageren en met elkaar communiceren, als een continu onderling verbonden netwerk. Dit staat algemeen bekend als het IoT, Internet of Things of Internet der Dingen.

Veel van deze onderling verbonden digitalisering is voor consumenten duidelijk zichtbaar, doordat er verbazingwekkende nieuwe producten en diensten op de markt worden gebracht. Autonome auto’s nemen beslissingen op basis van hun omgeving, onafhankelijk van de bestuurder. Sportcoaches kunnen de biometrische prestaties van hun spelers in realtime volgen met behulp van draagbare apparaten, en diabetespatiënten kunnen dankzij deze verbazingwekkende sprong voorwaarts in de technologie onmiddellijk hun insulinespiegel afgelezen krijgen.

Deze samensmelting van mens, fysiek product, machine en virtuele technologie via massa’s complexe gegevensoverdracht via digitale netwerken, begint zich ook achter de deuren van bedrijven en op werkvloeren over de hele wereld af te tekenen.

Onderling verbonden systemen tussen ontwerpers, ingenieurs en klanten op menselijk niveau (via het internet en virtuele systemen), zijn aan het veranderen. Niet alleen de manier waarop wij producten ontwerpen, maar ook de ontwikkelings- en leveringsprocessen die dit mogelijk maken, ondergaan veranderingen. De behoeften en eisen van de klant hebben direct invloed op de manier waarop machines werken, en overbruggen de kloof tussen toeleveringsketens, waardoor sneller en beter maatwerk kan worden geleverd en producten snel kunnen worden aangepast.

Overgang naar een gedigitaliseerde werkplek
Een toenemend aantal EU-lidstaten begint stimulansen te creëren, strategieën uit te stippelen en beleidswijzigingen door te voeren om bedrijven in staat te stellen een slimme, digitale productie-economie na te streven.

Interconnectiviteit is in het verleden op dit niveau nog niet voorgekomen. Er zullen uit noodzaak veel nieuwe bedrijfsmodellen en diensten moeten worden ontwikkeld, om groei mogelijk te maken en bestaande fabrikanten in staat te stellen concurrerend te blijven in een veranderende industriële economie.

Digitalisering echt introduceren in een productieomgeving, kan echter een ontmoedigende taak zijn voor degenen die overwegen zich in te zetten voor digitalisering en een nieuwere slimme productieomgeving.

Met enorme hoeveelheden gegevens en oneindig veel mogelijke combinaties van compatibiliteit tussen productie-interfaces, activa en toeleveringsketens, kan het voor nieuwe spelers en uitvoerende digitaliseringsactoren een uitdaging zijn om te weten waar ze hun middelen en inspanningen op moeten richten. Leren hoe dit te doen, zal de sleutel vormen om concurrerend te blijven in de zich continu ontwikkelende productiewereld en efficiënter gebruik te maken van de wereldmarkt.

Bij het zoeken naar de volgende stappen die een bedrijf moet nemen, kan het gemakkelijk zijn om te verdwalen in het jargon, bergen whitepapers en gepubliceerde content, die momenteel de details en technische punten van Industry 4.0 behandelen. Bedrijven moeten weten waar ze hulp kunnen zoeken en welke vragen ze moeten beginnen te stellen over hun huidige en toekomstige activiteiten.

Op welk bedrijfsniveau moeten we investeren in digitale oplossingen en automatisering? Welke gegevens zijn belangrijk voor ons, en hoe kunnen die efficiënt worden gebruikt om efficiënter betere eindproducten te produceren? Hoe kunnen we de toetredingsdrempel verkleinen en digitalisering toegankelijk maken met een minimale negatieve impact?
Dit is waar de experts van het Advanced Manufacturing Center u en uw bedrijf kunnen helpen. Neem contact op om te praten over de vragen die u zou moeten stellen om in uw bedrijf over te stappen op Industry 4.0.

Deel deze blog

Biba Visnjicki

Biba
Visnjicki

Dr. Biba Visnjicki begon haar professionele carrière in Servië als product- en business developer met een focus op strategische business development en methodologieën en tools voor effectieve bedrijfsvoering en productontwikkeling. In 2017 trad Biba toe tot het Fraunhofer Project Center at the University of Twente (FPC@UT). Als Business Development Director was ze verantwoordelijk voor de strategie, positionering en strategische samenwerkingen van het FPC. Biba is in november 2019 overgestapt naar de functie van Managing Director bij FPC, nu bekend als FIP-AM@UT. In juli 2021 heeft Biba FPC@UT verlaten om zich bij de Tembo Group aan te sluiten als Global Head of Digitalisation.