15-02-21

Industry 4.0: de overgang naar autonomie

Engineeringmanager controleert en bestuurt de automatisering robotarmen

Voor managers die automatisering in hun productieprocessen willen invoeren, kan het moeilijk zijn om te begrijpen welke technologie hiervoor nodig is en welke veranderingen nodig zijn binnen de organisatie om dit mogelijk te maken. Op operationeel niveau kunnen termen als Industry 4.0 en automatisering betekenisloze modewoorden lijken. Om u te helpen deze termen beter te begrijpen, organiseren wij een demonstratieworkshop, waarin de nadruk wordt gelegd op toegepaste technologische oplossingen. Het doel van deze workshop is u te helpen om beter te begrijpen hoe u binnen uw bedrijf de overgang naar automatisering kunt maken.

De workshop zal inzicht bieden aan managers die op zoek zijn naar een oplossing voor de veelvoorkomende kennistekorten binnen organisaties die automatisering overwegen, maar nog niet bekend zijn met de nieuwste, meest vooruitstrevende technologische oplossingen hiervoor. Veel producenten zijn op zoek naar diepgaander inzicht in de mogelijkheden rondom automatisering en de winst die zij hieruit zouden kunnen halen, voordat ze de stap naar een geautomatiseerde werkplek willen of durven te zetten.

Voordelen van automatisering in de maakindustrie
Tijd- en kostenbesparing in de productieomgeving vormen de meest voor de hand liggende en meest gezochte resultaten, wanneer de overgang naar automatisering wordt overwogen. Veel mensen zien echter een aantal minder voor de hand liggende voordelen over het hoofd, zoals:

  • Afvalvermindering bij materiaalverwerking. Dankzij geavanceerde vision- en sensorsystemen, kan bij het snijden van onderdelen uit bulkmateriaal op een slimme manier gebruik worden gemaakt van nesting. Hiervoor kan een hogere opbrengst worden verkregen uit dezelfde hoeveelheid materiaal, wat op zijn beurt zorgt voor minder afvalmateriaal en vervuiling.
  • Het oplossen van het wereldwijde tekort aan arbeidskrachten. Veel landen kampen met minder beschikbare arbeidskrachten en toenemende concurrentie tussen bedrijven die op zoek zijn naar goed personeel. Volgens prognoses rondom de vergrijzende bevolking, zal dit probleem in de nabije toekomst alleen maar groter worden. De verwerkende industrie zal altijd afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van goede arbeidskrachten, maar automatisering kan deze druk verlichten. Dit hoeft gelukkig echter niet, zoals vaak wordt beweerd, ten koste te gaan van de werkgelegenheid.
  • De diversificatie van vaardigheden door het creëren van banen, waardoor werknemers veelzijdiger zullen moeten zijn in hun werk. Om naast machines te kunnen werken, is personeel nodig dat bedreven is in het werken met digitale interfaces en over een hoog niveau van technische bekwaamheid beschikt. Deze mensen moeten immers als onderdeel van geautomatiseerde systemen kunnen werken. Deze vaardigheden bieden daarnaast de mogelijkheid om feedbackloops te creëren waarin het personeel op de werkvloer rechtstreeks kan bijdragen aan de verbetering van systemen en werkprocedures.
  • Geautomatiseerde systemen hebben een grote invloed op de gezondheid van personeel en de veiligheid op de werkplek. Personeel kan dankzij automatisering wegblijven van gevaarlijke situaties en omgevingen, en veel repetitieve taken die eerder door mensen werden gedaan, kunnen door machines worden overgenomen. Dit kan prettige gevolgen hebben, zoals een hogere mate van werktevredenheid en het bewaren van fysieke en mentale inspanning voor belangrijkere taken die niet gedaan kunnen worden door machines.

Hoe weten we welke technologie nodig is en waar kunnen we deze toepassen?
Een goede manier om beter inzicht te krijgen in de automatiseringsmogelijkheden in een bepaalde werkomgeving, is om door deskundigen een Industry 4.0-audit of meer specifieke haalbaarheidsstudies voor een productieactiviteit of -procedure te laten uitvoeren. Dit zal het mogelijk maken om de belangrijkste punten te vinden waar deze technologie kan worden geïmplementeerd, evenals belangrijke gebieden waarop organisatorische veranderingen nodig zullen zijn. Een aantal voorbeelden van dergelijke technologieën, zijn systemen zoals machine vision waarmee de geautomatiseerde behandeling van onderdelen en componenten mogelijk gemaakt kan worden, het automatiseren van inspectie- en meetstations door middel van Advanced Computer Aided Manufacturing en 3D-scanning, het gebruik van robots die kunnen worden ingezet om een medewerker te helpen bij het optillen van zware, onhandige onderdelen, en het inzetten van augmented reality ter ondersteuning bij complexe assemblagestappen.

Organisatorische veranderingen die nodig zijn om automatisering mogelijk te maken
Als we automatisering bekijken vanuit een organisatorisch en strategisch perspectief, zal een Industry 4.0-audit een leidraad zijn om beter en gerichter te kunnen investeren en handelen. Een steeds vaker voorkomende trend is dat organisaties behoefte hebben aan hulp en kennis over hoe de overgang naar automatisering zo efficiënt mogelijk gemaakt kan worden. Om toegevoegde waarde te creëren door middel van automatisering, moet een organisatie vaak de uitgaven aan R&D onder de loep nemen en de vaardigheden van personeel en de manier waarop zij worden opgeleid heroverwegen, zodat deze beter aansluiten op de eisen die de nieuwe technologie met zich meebrengt.

Een veel voorkomende opvatting is dat automatisering in de industrie alle banen overbodig zal maken, maar dit is verre van waar. Om een sterk geautomatiseerde en gedigitaliseerde productieomgeving op een goede manier draaiende te kunnen houden, is op alle niveaus personeel nodig met nieuwe technische vaardigheden en kennis. Van ingenieurs die voortdurend verbeteringen aanbrengen en systemen ontwerpen, tot operationeel personeel dat dagelijks met de onderdelen en componenten te maken heeft. Een goed opgeleide en digitaal verbonden fabrieksmedewerker kan in verschillende stadia door middel van relatief eenvoudige en toegankelijke technologieën feedback geven, en zo zorgen voor continue verbeteringen. Als je niet weet hoe je deze technologische mogelijkheden kunt benutten, kan dit als een enorme rem werken op het realiseren van het volledige potentieel van de digitalisering van de fabriek; iets dat alleen kan worden verholpen door personeel met de juiste vaardigheden.

Als u dit onderwerp graag verder zou willen uitdiepen of u behoefte heeft aan op maat gemaakte workshops rond technologische oplossingen voor automatisering, neemt u dan contact met ons op.

De workshops omvatten een demonstratie van hoe een geautomatiseerde fabriek ontwikkeld kan worden en geven u de unieke kans om kennis te maken met een aantal van de fantastische mogelijkheden en probleemoplossingen van fabrieksautomatisering en digitalisering. Het demonstratieplatform stelt deelnemers in staat om een praktische en fysieke demonstratie te krijgen van enkele van de meest toegankelijke nieuwe automatiseringstechnologieën. Deze technologieën liggen binnen handbereik en zijn klaar om uw organisatie het nieuwe industriële tijdperk in te loodsen, waarin u in automatiseringstechnologie een waardevolle bondgenoot zult vinden die u meer te bieden heeft dan enkel “efficiëntie”.

Deel deze blog

Maurice Herben

Maurice
Herben

Maurice Herben studeerde Werktuigbouwkunde aan de RWTH Aachen University. Sinds 2006 werkt hij als onderzoeker en groepsmanager bij het Fraunhofer Institute for Production Technology in Aken. In 2016 hielp hij Fraunhofer naar Nederland te halen door samen met prof. dr. Fred van Houten het FPC@UT op te zetten. Maurice is lid van het managementteam sinds de officiële start van FPC in januari 2017 en is één van de directeuren van het huidige Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing.