13-05-24

Hoe productie en duurzaamheid hand in hand gaan

Het milieu is top of mind voor veel mensen en organisaties. Gelukkig maar: de huidige (veelbesproken) klimaatverandering wordt inmiddels een heuse klimaatcrisis genoemd, wat dit punt onderstreept. De urgentie van actie is versterkt door het onlangs gepubliceerde klimaatrapport van IPCC (1).

De eerste verklaring in dit alarmerende rapport, over de huidige toestand van het klimaat, bevestigt dat het “(…) ondubbelzinnig is dat menselijke invloed de atmosfeer, de oceaan en het land heeft opgewarmd” (2). Dit maakt het nu acuut, voor ons als mensen, om hier wat tegen te doen. De klok tikt, niet alleen voor toekomstige generaties, maar ook voor die van onszelf. Daarom zou elk bedrijf en elk individu (die daartoe in staat is) zijn steentje moeten bijdragen om samen de nieuwe klimaatdoelstellingen te halen, voor 2030 en daarna.

Voor bedrijven vallen duurzaamheid en milieuvriendelijk werken doorgaans onder de paraplu van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO-strategieën zijn gericht op het vinden van een balans tussen de drie P’s: People, Planet en Profit. Dit betekent dat sociale of maatschappelijke belangen, economische belangen en ecologische belangen als even belangrijke onderdelen binnen de bedrijfsstrategie moeten worden beschouwd.

De maakindustrie en MVO

De maakindustrie is een sector die zich snel en continu ontwikkelt. Dit is niet alleen op het gebied van technologie, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering. En dat is nodig, want in 2019 werd 31% van de totale hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten door de industrie (3). De maakindustrie valt onder de industrie, daarom kunnen de inspanningen van deze sector een grote bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Maar hoe pak je dit aan en hoe integreer je duurzaamheid in je bedrijfsstrategie?

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsstrategie niet per se geld hoeft te kosten. Het creëren van positieve verandering binnen de bedrijfsvoering en het verduurzamen van de supply chain, en dit communiceren naar de markt, kan juist een concurrentievoordeel opleveren.

De waarde van ecologische duurzaamheid

Uit een onderzoek uit 2019 bleek dat bijna 40% van de millennials, werknemers die grofweg tussen 1980 en 1995 zijn geboren, een baan koos vanwege de ecologische duurzaamheid. Bovendien gaf 70% aan dat een robuust duurzaamheidsplan van invloed zou zijn op hun beslissing om bij het bedrijf te blijven. Sommigen zouden zelfs een lager salaris accepteren als ze het idee hebben dat ze een positieve impact hebben op het milieu en de community.

Het is dan ook niet verrassend dat dit principe ook van toepassing is op klanten. Duurzaamheid is nu een drijfveer voor aankoopbeslissingen in zowel de B2C- als de B2B-industrie. Uit een wereldwijd onderzoek van marktonderzoeksbureau Nielsen bleek dat twee derde van de consumenten bereid zou zijn meer uit te geven aan duurzame producten (4). Dit toont aan dat het opnemen van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie zijn vruchten afwerpt.

Hoe ziet een duurzaam businessmodel eruit?

Een duurzaam bedrijfsmodel creëert en levert waarde voor alle stakeholders, zonder afhankelijk te zijn van activiteiten die meer middelen verbruiken dan opleveren. Het put de natuurlijke hulpbronnen niet uit tot ze opraken, en voedt ook geen maatschappelijke en economische problemen die op den duur niet meer te beheersen zijn. Toekomstbestendige en duurzame bedrijven zijn bedrijven die zich kunnen aanpassen aan en succesvol zijn ondanks de uitdagingen die voor ons liggen, door zich te voegen naar de meest urgente problemen van vandaag en morgen.

Kortom, een harmonieuze relatie tussen de maakindustrie en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Duurzaamheid is niet langer alleen een ethische verplichting; het is een gegronde bedrijfsstrategie. Door duurzame praktijken te integreren, kunnen productiebedrijven niet alleen hun impact op het milieu verminderen, maar ook een concurrentievoordeel behalen in een snel veranderende wereld. Millennials en milieubewuste klanten zijn de drijvende kracht achter deze verandering, waardoor het een verstandige keuze is voor bedrijven om duurzaamheid te omarmen en op te nemen in hun belangrijkste strategieën.

Bronnen:

(1) https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2393291-conclusies-reacties-de-achtergrond-het-ipcc-rapport-in-een-notendop
(2) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
(3) https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit-
(4) https://ashtonmanufacturing.com.au/66-of-consumers-willing-to-pay-more-for-sustainable-goods-nielsen-report-reveals/

Deel deze blog

Annemiek Rouchou-Bloemenkamp

Annemiek
Rouchou-Bloemenkamp

Annemiek is een gestructureerd en nauwkeurig werkend, gedreven communicatieprofessional met een breed scala aan communicatieve talenten. Na het behalen van een Bachelor International Business Administration heeft zij ervaring opgedaan in de telecommunicatie- en internationale beautybranche en heeft ze zich ontwikkeld tot ervaren en deskundig professional gespecialiseerd in marketing, communicatie en educatie.