14-05-20

Het opnieuw opstarten van onze productie-economieën: het post COVID-19-paradigma

COVID-vaccins

Het coronavirus heeft onze hele wereld tot stilstand gebracht en mensenlevens verwoest. Naast deze acute en tragische gezondheidsramp, heeft het virus ook enorme gevolgen voor de wereldeconomie en de manier waarop werknemers, in alle bedrijfstakken, hun dagelijkse activiteiten uitvoeren.

Momenteel bevinden we ons nog in de overlevingsfase van de pandemie, waarin enkele regio’s beginnen terug te keren naar het nieuwe “normale” leven, terwijl er een actieve pandemie op de achtergrond doorraast. In de nabije toekomst, wanneer we de weg naar economisch herstel zullen inslaan, zullen we veel grote veranderingen en verschuivingen zien in de manier waarop we werken, op alle niveaus binnen het bedrijfsleven. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn ten dele te wijten aan de diverse beperkingen die aan ons dagelijks leven zijn opgelegd – en die waarschijnlijk nog enige tijd van kracht zullen blijven.

Door fysieke en sociale afstandsmaatregelen, zijn de meesten van ons al overgeschakeld op aangepaste werkregelingen. Thuiswerken en voortdurende videoconferenties voor kantoorwerk zijn in de eerste helft van 2020 al heel normaal geworden. De toepassing van deze afstandsmaatregelen in een productieomgeving, zoals in fabrieken, stelt ons echter voor heel andere en nieuwe uitdagingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een zeer zorgvuldig management en een heroverweging van de bedrijfsstrategie nodig. Verwacht de komende maanden veel discussie over deze onderwerpen, naarmate de werknemers herstellen en zij hun activiteiten hervatten.

Leven vóór een COVID-vaccin?
Totdat er een vaccin met succes is getest en beschikbaar is voor massaproductie, zullen we een enorme nadruk zien op de plaatselijke bestrijding en het beheer van virusclustergroepen. Productiebedrijven zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden, om te zien hoe zij hun personeel veilig kunnen houden om het ontstaan van virusuitbraken te stoppen en te voorkomen.

Het gebruik van digitale massale datanetwerken via smartphones, is een aanpak die over de hele wereld wordt toegepast om dit te sturen. Mensen worden aangemoedigd om verschillende soorten gebruiksvriendelijke apps voor het traceren van contacten te downloaden, waarvan de functionaliteit varieert naargelang het land waar zij wonen. Waar sommigen suggereren dat al het personeel deze apps moet installeren om weer fysiek aan het werk te gaan, uiten anderen hun bezorgdheid over de privacy en stellen zij voor de apps te behouden als een vrijwillige opt-in-benadering van de openbare veiligheid.

Fysieke afstand in een industriële werkcontext?
Veel fabrikanten die de pandemie hebben kunnen doorstaan, hebben in het belang van de volksgezondheid en de voortzetting van hun activiteiten al een aantal risicobeperkende maatregelen moeten nemen. De herstructurering van werknemers in de vorm van een ploegendienst in een bubbelsysteem, is een van de maatregelen die sommigen hebben genomen om het fysieke contact tussen het personeel te beperken.

Bij de bubbelbenadering werkt een groep werknemers in ploegendienst samen in een contactbubbel. Wanneer de dienst eindigt, worden alle contactpunten en oppervlakken grondig gereinigd en ontsmet. De volgende ploeg begint dan met nieuw personeel van de volgende bubbel. In geen enkel stadium mag personeel van een bubbel fysiek contact hebben of werkuren delen met andere bubbels. In het geval dat een personeelslid positief op COVID-19 test, maakt deze quarantaineaanpak het mogelijk de meeste personeelsleden veilig, gezond en functioneel te houden terwijl één bubbel werknemers in zelfisolatie wordt geplaatst en wordt getest.

De veranderingen die wij vandaag de dag moeten doorvoeren, kunnen heel goed een nieuwe norm of normale manier van werken en zakendoen worden. Er zijn nog veel meer directe gevolgen die we in overweging zullen moeten nemen, naast hetgeen in deze blog wordt vermeld. Het testen van personeel, het traceren van fysieke interacties die nodig zijn voor zakelijke en economische activiteit, logistieke knelpunten en het navigeren rond internationale reisverboden zijn allemaal directe uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd. Bedrijven zullen deze uitdagingen strategisch aan moeten gaan en managen, als ze willen blijven meedingen in het post-coronatijdperk.

Vooral de digitale technologieën van Industry 4.0 zullen waarschijnlijk relevanter worden dan ooit om deze uitdagingen aan te gaan. Zij kunnen echter een heel andere betekenis en relevantie krijgen dan die van primaire motor voor concurrentievoordeel waarnaar tot nu toe werd gestreefd.

Deel deze blog

Biba Visnjicki

Biba
Visnjicki

Dr. Biba Visnjicki begon haar professionele carrière in Servië als product- en business developer met een focus op strategische business development en methodologieën en tools voor effectieve bedrijfsvoering en productontwikkeling. In 2017 trad Biba toe tot het Fraunhofer Project Center at the University of Twente (FPC@UT). Als Business Development Director was ze verantwoordelijk voor de strategie, positionering en strategische samenwerkingen van het FPC. Biba is in november 2019 overgestapt naar de functie van Managing Director bij FPC, nu bekend als FIP-AM@UT. In juli 2021 heeft Biba FPC@UT verlaten om zich bij de Tembo Group aan te sluiten als Global Head of Digitalisation.