08-02-21

Het opleiden van de volgende generatie engineers en hen voorbereiden op het werken in de industrie

Bouwvakkers met beschermingshelm en walky talky

De belangrijkste werkgerelateerde kennis en vaardigheden worden niet geleerd in de schoolbanken, maar in de praktijk. Door de manier waarop engineers op dit moment worden opgeleid te veranderen, kunnen we toekomstige generaties beter voorbereiden op de uitdagingen die zij op de werkvloer kunnen tegenkomen. Daarnaast kunnen we toekomstige engineers zo beter voorbereiden op ontwikkelingen die in de nabije toekomst plaats zullen vinden.

De toekomstige generatie engineers zal over vaardigheden moeten beschikken om uitdagingen aan te gaan die volledig nieuw zijn in deze wereld, en hebben daarom een opleiding nodig die op deze behoefte aansluit. Deze uitdagingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door de groeiende wereldbevolking, waardoor een nieuwe aanpak voor de vervoersinfrastructuur en andere industrieën, zoals de medische sector en de gezondheidszorg, nodig zal zijn.

De lijst met vergelijkbare grote uitdagingen is bijna eindeloos, maar enkele andere belangrijke uitschieters zijn het management van de grootschalige globalisering en de verduurzaming op het gebied van ontwerp en fabricage. Hoe deze onderwerpen in de toekomst zouden moeten worden benaderd, roept vragen op over de manier waarop onze toekomstige engineers moeten worden opgeleid. Daarnaast moeten we ons afvragen hoe we hen zo snel mogelijk en effectief kunnen klaar stomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

De opkomst van AI en geavanceerde automatisering
Ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie, en machine learning, hebben nu al een grote impact op de ingenieurswereld. Dit komt ook deels door de ontwikkelingen op het gebied van supercomputing. Er wordt voorspeld dat naarmate deze technologieën meer ingang vinden in de industrie, zij essentiële factoren zullen worden achter moderne economische groei. In deze tak van techniek is constante verandering de norm, en de engineers van de toekomst zullen zich daarom op hun gemak moeten voelen met het op een snelle en competente manier reageren op veranderingen. Alleen op die manier kunnen de bedrijven waarvoor zij werken relevant blijven.

Bovendien zullen veel rollen en taken die engineers en technische professionals van oudsher vervullen in hoge mate geautomatiseerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden waarbij gegevens worden verzameld en verwerkt, of waar herhaalbare en voorspelbare fysieke arbeid wordt verricht.

Verder zullen er nieuwe vaardigheden zijn waarover toekomstige engineers moeten beschikken, omdat er duidelijk meer vraag naar zal zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn het kunnen toepassen van de expertise van complexe, dynamische systemen (geavanceerde systeemengineering), het kunnen communiceren met een divers professioneel netwerk en het snel kunnen omgaan met en reageren op onzekerheden en moeilijk voorspelbare gebeurtenissen. Een perfect voorbeeld van een situatie waarin een dergelijke snelle reactie op een onzekere situatie nodig was, is de huidige coronacrisis. Deze bracht veel nieuwe uitdagingen met zich mee waar engineers op dit moment mee worden geconfronteerd.

Vroegtijdige praktijkervaring en een nieuw, wereldwijd speelveld
Naarmate de tijd verstrijkt, zullen bepaalde technische vaardigheden en formeel aangeleerde disciplines minder relevant worden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid informatie die vandaag de dag realtime beschikbaar is via het internet, smartphones en andere slimme apparaten. Hoewel bepaalde vaardigheden altijd essentieel zullen zijn, is een focus op soft skills nu meer dan ooit tevoren belangrijk. Een van de beste manieren om deze soft skills te ontwikkelen, is projectgebaseerd leren en het zo vroeg mogelijk opdoen van praktijkervaring in de industrie. Zo leren engineers omgaan met echte mensen en echte problemen.

Andere soft skills, zoals effectief communiceren met collega’s met verschillende achtergronden en culturen, zullen nodig zijn om een werkelijk verbonden wereld mogelijk te maken. Daarnaast wordt het vermogen om de behoeften van bedrijven en andere stakeholders uit andere landen die betrokken zijn bij een project goed aan te voelen en hier snel en daadkrachtig op kunnen reageren steeds belangrijker. Daarom zal er meer dan ooit tevoren vraag zijn naar engineers met diverse culturele achtergronden en het vermogen om meerdere talen te spreken.

Deel deze blog

Ian Gibson

Ian
Gibson

Professor Ian Gibson is wetenschappelijk directeur bij het Fraunhofer Innovation Platform en is expert op het gebied van additive manufacturing. Hij is gepromoveerd op het gebied van industriële robotica en heeft wereldwijd belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkelingen op dit gebied. Hij heeft het Centre for Advanced Design and Engineering Training opgericht en zijn boek, "Additive Manufacturing Technologies", is meer dan 5 miljoen keer gedownload, waarmee hij een omvangrijk nalatenschap creëert als pionier op het gebied van advanced manufacturing.