17-06-21

Effecten van culturele diversiteit op teams

Communicatiecultuur en teamwork

Succesvolle teams en goede teamprestaties zijn sterk afhankelijk van doeltreffende communicatie. Een belangrijk effect op de effectiviteit van communicatie in een bedrijf is het verschil in taal en waarden. Zo zou iemand die is opgegroeid in het westen van de Verenigde Staten communicatieproblemen kunnen hebben met iemand die is opgegroeid in het oosten. Om als teams succesvol te zijn is het daarom essentieel dat de individuen een gemeenschappelijke taal leren en dat onder teamleden gedeelde waarden tot stand komen.

Culturele diversiteit speelt een grote rol in de groei van organisaties en is een vaststaand gegeven in de trend van globalisering. De meeste mensen geloven dat het belangrijk is voor teams om culturele diversiteit aan te moedigen in hun organisatorische groei en strategie. Internationale, snel groeiende, bedrijven hebben meerdere locaties. Zonder culturele diversiteit in de communicatie zal er geen grote vooruitgang worden geboekt, omdat het alleen maar kunnen begrijpen van zichzelf achterhaald en ouderwets aan het worden is.

Dit artikel is bedoeld om u enige voorkennis te geven over de fundamenten van culturele diversificatie op communicatie in de organisatorische prestatie van een team. Daarom neem ik u graag mee in enkele belangrijke gevolgen die culturele communicatie heeft op de teamprestaties.

Voordelen van culturele communicatie op teamprestaties
Culturele communicatie inspireert creativiteit en zet aan tot innovatie
De manier waarop we onze cultuur zien beïnvloedt onze kijk op de wereld en beïnvloedt daarmee de wereld op zichzelf. Verschillende visies uit persoonlijke en professionele ervaring bieden een nieuw perspectief dat collega’s op de werkplek inspireert.

Het opent de deur voor meer mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.
Een cultureel divers bedrijf zal getalenteerde en ambitieuze professionals aantrekken die de kans op persoonlijke en professionele groei naast het opdoen van ervaring op prijs zullen stellen.

Diverse teams zijn beter en productiever.
Met diverse talenten uit verschillende culturen, zijn de ervaring, expertise en werkstijlen die zij meebrengen naar de tafel om problemen op te lossen uniek en verbluffend. Studies hebben aangetoond dat organisaties met culturele diversiteit in de communicatie gelukkiger en productiever zijn gebleken.

Mogelijkheid om een breed scala aan diensten aan te bieden
Wanneer bepaalde belangrijke vaardigheden gecentraliseerd zijn, is er weinig ruimte voor verbetering. Dit geldt ook voor communicatie. Wanneer dit op een gecentraliseerde manier plaatsvindt, bevordert dit de groei in een organisatie niet.

Een verzameling van divers talent trekt de besten aan én behoudt ze
Wanneer je divers talent hebt verspreid over verschillende locaties, stelt dit je in staat om het beste van het beste binnen handbereik te hebben als teamleider. Dit vermindert stress bij het bereiken van de gewenste organisatiedoelen in een korte tijd.

Van de vele voordelen die de prestaties van een team kunnen beïnvloeden, heb ik deze gekozen als eerste guideline. Deze kunt u opnemen in uw organisatorisch systeem om de effectiviteit op alle gebieden te bevorderen voor maximale en exponentiële groei voor zakelijk succes. Daarbij is het goed om te beseffen dat het niet gaat om een eenmalige actie. Elke organisatie die op grote schaal wil slagen, moet de grondbeginselen van culturele diversiteit in communicatie begrijpen om de teamprestaties op lange termijn te stimuleren.

Deel deze blog

Chantal Boomkamp

Chantal
Boomkamp

Chantal heeft enkele jaren ervaring in operationele rollen bij hightech startupbedrijven in en rond de regio Twente. Naast het faciliteren van de interne organisatie en de effectiviteit van zowel de organisatie FIP-AM@UT als de medewerkers, is zij verantwoordelijk voor de communicatie met en implementatie van de strategische keuzes van onze partners.