16-04-20

Digitale transformatie van de werkplek

Digitale apparaten, iPad

Technische ontwikkelingen hebben niet alleen ons dagelijks leven veranderd, maar ook onze manier van werken. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om de productiviteit te verhogen, kosten te verlagen en kwaliteit te verbeteren. Daartoe hebben veel industriële bedrijven zich tot Industrie 4.0 gewend.

Industrie 4.0 is primair afgestemd op slimme fabrieken en beïnvloedt industriële processen van productie tot logistiek. We kunnen echter ook een bredere kijk hebben op de niet-productiesector. In deze omstandigheden draait de overstap naar Industrie 4.0 helemaal om digitale transformatie.

Overweeg de COVID-19-crisis. Hoe is het mogelijk om organisaties tijdens de sluiting actief en productief te houden? Hoewel steeds meer mensen vanuit huis werken, is het voor de meesten van ons nog steeds vreemd. COVID-19 heeft in wezen bijna iedereen in deze wereld gedwongen, althans tijdelijk.

Wat is digitale transformatie?
Digitale transformatie omvat de integratie van digitale technologie in alle delen van een bedrijf, waardoor uw manier van werken verandert en waarde levert aan uw klanten. Het is ook een grote culturele verandering die organisaties vereist om de status quo voortdurend uit te dagen, te experimenteren en zich op hun gemak te voelen met falen.

Een bedrijf kan om verschillende redenen een digitale transformatie doorvoeren. Maar de meest waarschijnlijke reden is dat ze moeten: het is inderdaad een overlevingskwestie voor velen. Nogmaals, COVID-19 heeft de hand van veel meer bedrijven gedwongen, maar we kunnen ons misschien ook realiseren dat die bedrijven die al een digitale transformatie hebben geïnitieerd, momenteel beter in vorm zijn dan andere.

Organisaties bevinden zich natuurlijk op verschillende plaatsen in het traject van digitale transformatie. Snelheid is echter voor iedereen een noodzaak geworden. IT-leiders staan onder druk om te laten zien dat digitale initiatieven zich blijven vertalen naar meer wendbaarheid en snelheid voor de hele organisatie.

De digitale transformatie zal sterk variëren, afhankelijk van de specifieke uitdagingen en eisen van een organisatie.

The Good: Voordelen van digitale technologie
We zijn ons bewust van wat digitale transformatie van de werkplek inhoudt, maar er blijven veel vragen over hoe het ons echt ten goede komt.

  • Het biedt gebruikers effectievere communicatie en samenwerking
  • Het helpt de banden en relaties tussen werknemers te versterken door ruimte te bieden voor productieve werkrelaties
  • Het zorgt voor de verspreiding van kennis onder de medewerkers in een organisatie

Rekening houdend met elk aspect van digitale transformatie, is het duidelijk dat er tal van voordelen en kansen zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Een voorbeeld van een dergelijk voordeel is de opkomst van op afstand gebaseerde banen, wat niet mogelijk zou zijn geweest zonder een ingrijpende digitale transformatie van de werkplek. Hoe zouden freelancers anders hun werk overal ter wereld kunnen uitoefenen en uitvoeren als de digitalisering van de werkplek nooit had bestaan?

Het coronavirus heeft gezorgd voor een golf van externe toegang tot werk, waardoor de digitalisering van de werkplek is versneld. Het concept van thuiswerken klinkt misschien eenvoudig, maar de voorbereiding die naar een 100% digitale werkplek gaat, is geen sinecure. Bedrijven zouden het onvermijdelijk moeilijker vinden om onder de huidige omstandigheden door te gaan met “business as usual” als ze niet over de technologische infrastructuur beschikken om op afstand te werken. Deze wereldwijde uitbraak heeft in wezen gediend als een onmiddellijke oproep tot actie voor digitale transformatie, gedreven door noodzaak in plaats van een keuze.

Bij het Fraunhofer Project Center hebben we dit uit de eerste hand ervaren. Toen teamleden van FPC gedwongen werden thuis te werken, wilden velen van hen de problemen helpen verlichten waarmee patiënten van het COVID-19-virus worden geconfronteerd. We hadden met name de vaardigheden en kennis om ventilatoren te ontwerpen die konden helpen met het wereldwijde tekort door de #GiveABreath-challenge. Het multidisciplinaire, multinationale team werkte op afstand in een samenwerkingsmodus en kon binnen een paar dagen een werkbaar #Right2Breathe-ontwerp bedenken. Zonder toegang tot talloze digitale bronnen had dit nooit kunnen gebeuren.

The Bad: Negatieve effecten van digitale technologie
Ondanks de vele voordelen, heeft digitalisering een negatief effect gehad op sommige bedrijven die zich uitstrekken tot zowel werknemers als bedrijven.

De kans van de een is de bedreiging van de ander. Digitale transformatie creëert verschillende uitdagingen voor mensen, afhankelijk van hun rol binnen het bedrijf. Sommige werknemers zullen het snel omarmen, anderen kunnen sceptisch zijn. Het is begrijpelijk waarom mensen zich zo voelen. Er is veel geschreven over de dreiging van automatisering op banen.

Bedrijven moeten veranderingen effectief managen en profiteren van nieuwe kansen om te groeien. Het is van essentieel belang dat ze de tijd nemen om te begrijpen waarom werknemers zorgen hebben en waarop die zorgen zijn gebaseerd. Het is ook cruciaal dat ze sterke tweerichtingscommunicatie tot stand brengen om angsten weg te nemen.

Goede communicatie begint met het overeenkomen van een gemeenschappelijke visie op wat het bedrijf probeert te bereiken. Veranderingen moeten worden gecommuniceerd aan werknemers in de context van wat het bedrijf aan zijn klanten en andere belangrijke belanghebbenden wil leveren en hoe het de differentiatie in de markt zal voortzetten.

Transformatie en verandering moeten ook op zinvolle manieren worden gecommuniceerd. Bedrijven moeten het personeel gefocust houden op de taken en tegelijkertijd een omgeving creëren waarin iedereen samenwerkt. Als medewerkers zich onzeker voelen, kan dit doel ernstig worden belemmerd. Om te voorkomen dat aankondigingen van wijzigingen grote zorgen baren, moet iedereen een duidelijke uitleg krijgen over hoe de wijziging hen beïnvloedt.

Hoewel verandering onvermijdelijk en noodzakelijk is voor succes, moeten bedrijven gevoelig zijn voor het feit dat verschillende delen van de organisatie het anders zullen zien. Het management heeft een gezamenlijke boodschap nodig die individuen en teams bij al hun verschillende prioriteiten betrekt, om opwinding te kanaliseren en zorgen weg te nemen.

Digitale transformatie verbreedt het aanvalsoppervlak aanzienlijk. IoT kan bijvoorbeeld de bedrijfsefficiëntie verhogen, maar het kan ook miljarden onbeveiligde apparaten aan het netwerk toevoegen.

Organisaties moeten hun digitale voetafdruk op dezelfde manier gaan behandelen als banken. Digitale transformatie helpt de efficiëntie te vergroten, maar dit kan ook gegevens open laten voor inbreuken. Op dezelfde manier eisen banken dat leveranciers aan specifieke beveiligingsmaatregelen voldoen, ook als bedrijven zich houden aan en controleren op strenge beveiligingsnormen.

Het eindoordeel
Het belang van digitale transformatie kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het cruciaal is voor elk bedrijf dat een concurrentievoordeel wil behouden.

Digitalisering zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen en digitale transformatie is constant. Het gaat niet langer om de noodzaak om te transformeren, maar hoe snel en efficiënt we het kunnen doen. Als er enig voordeel uit de COVID-19-crisis komt, is het de wetenschap dat we dit niet snel genoeg kunnen doen.

Deel deze blog

Chantal Boomkamp

Chantal
Boomkamp

Chantal heeft enkele jaren ervaring in operationele rollen bij hightech startupbedrijven in en rond de regio Twente. Naast het faciliteren van de interne organisatie en de effectiviteit van zowel de organisatie FIP-AM@UT als de medewerkers, is zij verantwoordelijk voor de communicatie met en implementatie van de strategische keuzes van onze partners. Vanaf juni 2022 heeft Chantal haar carrière voortgezet als Operations Manager bij Nepocon.