08-06-20

Digital Twins in de maakindustrie

Digital Twinning visualisatie in de productie

De voordelen van Digital Twins kunnen worden gerealiseerd in een hele reeks domeinen en industrieën. Dit varieert van de ontwerpfase, via productie, operations en logistiek, tot (voorspellend) onderhoud.

In de concept- en ontwerpfase van een asset kan geavanceerde simulatie- en CAD-software helpen bij de engineering en de besluitvorming. Dit kan worden bereikt door de intelligente optimalisatie van onderdelen en interacties tussen onderdelen met behulp van bekende toekomstige proces- en productiegegevens. Het ontworpen model en de bijbehorende informatie kunnen worden doorgestuurd naar de productiefasen, waar het kan worden gebruikt om de productie-efficiëntie te optimaliseren met behulp van geïntegreerde en gekoppelde machines en gereedschapssets. Doordat bewerkings- en verwerkingssimulaties voor en tijdens het productieproces kunnen worden uitgevoerd, kan het aantal afgekeurde producten worden verminderd. Daarnaast kunnen feedback loops worden opgezet om in real time veranderingen door te voeren om de productie verder te optimaliseren.

In-service representatie van de digitale twin biedt extra voordelen. Het kan onmiddellijke, accurate feedback en status geven over hoe een asset presteert in zijn omgeving. Het doel en de voordelen die in dit stadium kunnen worden gerealiseerd zijn talrijk en bijna onbeperkt, afhankelijk van de context. Voorbeelden zijn het vermijden van onderbrekingen in de werking van het systeem, het virtueel testen en simuleren van veranderingen in de productie, het optimaliseren van de bedrijfsefficiëntie en het voorspellen van toekomstige slijtage of kritieke storingen als gevolg van veranderingen in de omgevingsomstandigheden. Dit maakt ook een feedback loop mogelijk naar het ontwerp van de asset en de optimalisatie van toekomstig product.

Onderhoud en service kunnen worden verbeterd met behulp van de digital twin. De digital twin kan complexe systemen voorstellen en het onderhoudsproces vereenvoudigen door de gebieden te identificeren die van belang zijn voor onderhoud. Daarnaast kan een meldingssysteem waarschuwen wanneer zich mogelijk een storing voordoet. Het kan meetgegevens gebruiken om voorspellend onderhoud te verbeteren, waarbij veranderingen in bedrijfsparameters worden opgepikt om slijtage over tijdschalen te simuleren en zo stilstand en storingen opnieuw te verminderen. Bovendien kunnen de onderhoudsgegevens in de ontwerpfase worden geïntegreerd. Zo worden de toekomstige producten eenvoudiger en beter te onderhouden.

Digital Twin worden in diverse industrieën ontwikkeld in uiteenlopende hoedanigheden. Een digital twin is een waardevolle toevoeging wanneer het wordt toegepast op een waardevol (duur of belangrijk) bedrijfsmiddel. Zoals vliegtuigmotoren, productielijnen, windturbines, waar bijvoorbeeld uitval een grote impact heeft. Door digitalisering is de integratie van bestaande modellen en informatie via digital twinning de nieuwe standaard geworden. Het maakt het mogelijk de informatie te combineren, te vergelijken en te correleren via feedback loops die door de fasen van de productlevenscyclus stromen.

Voor meer informatie en om uit te vinden waar een Digital Twin waarde kan toevoegen aan uw bedrijf, kunt u contact opnemen met AM Center.

Deel deze blog

Maaike Slot

Maaike
Slot

Maaike Slot is een gepassioneerd research engineer op het gebied van digitalisering in de maakindustrie. Sinds haar indiensttreding bij het FIP-AM@UT in 2019, is Maaike betrokken bij diverse projecten gericht op het optimaliseren van productieprocessen door digitalisatie en innovatie. Bovendien werkt ze aan haar promotieonderzoek met specifieke nadruk op Digital Twinning in productieomgevingen.