29-05-20

De nieuwe generatie medewerkers

Nieuwe generatie beroepsbevolking, teamwork, box geven

Krachtige en geavanceerde bedrijfsmodellen komen, net zoals sociale en economische systemen, voort uit ketting reacties van activiteiten en innovatie in het bedrijfsleven. Deze nieuwe modellen zijn vaak reden van disruptie in de activiteiten en processen binnen organisaties. Daarnaast zien we een nieuwe generatie opstaan, de millennials, die een enorme disruptieve kracht hebben binnen de huidige beroepsbevolking…

Deze jonge generatie medewerkers ontdekken verschillende manieren om taken aan te vliegen, het liefst via de apps, online tools en andere platformen die beschikbaar zijn. Daarnaast geven ze voorkeur om werkzaam te zijn binnen organisaties die meer aandacht besteden aan impact op sociaal maatschappelijk gebied dan de ‘harde’ commerciële bedrijven die puur op winst gericht zijn.

Er is geen perfecte definitie van deze generatie medewerkers, tenzij we er een label aan plakken van; ‘voortdurende in digitale ontwikkeling’. De hoofden van deze medewerkers zijn ingesteld om snel toegang te krijgen tot informatie met behulp van digitale tools zoals sociale media, laptops en smartphones. Gelukkig voor hen, biedt deze aansluiting bij geavanceerde technologie een beter voordeel in de markt op dan werknemers van vorige generaties.

De methode waarmee millennials geavanceerde technologie gebruiken, is niet de enige factor die ze uniek maakt. Bovendien zijn millennials uitzonderlijk vanwege de gedragsveranderingen die ze ondergaan als gevolg van hun constant gebruik van technologie. Zij, die met hun levenshouding sterk beïnvloed zijn door de economische situatie in de wereld, hebben ook de gewoonte om hun individuele behoeften voorrang te geven boven de behoeften van de organisatie.

Millennials en de maakindustrie
Deze generatie medewerkers confronteert de productiesector met een geheel nieuwe uitdaging. Deze uitdaging is namelijk het aantrekken en het behouden van de millennial in de maakindustrie. Soms nog door een imago dat niet met ‘de tijd’ mee is gegaan.

Verspreid actief de voordelen productie-carrières
Begin met het vestigen van de aandacht van de millennials door middel van de voordelen van deze prachtige sector. De stijgingen die we zien in deze sector, is belangrijk voor de stabiliteit die deze sector uitstraalt richting de nieuwe medewerkers. Een ander feit is dat er binnen de maakindustrie een erg vaak een aantrekkelijke salariëring bestaat (lees: deze sector betaald al 10 jaar lang de hoogste salarissen in de particuliere sector). Dit is relevante informatie voor de millennials.

Leg de nadruk op technologische aspecten
Zoals eerder vermeld hebben millennials een grote affiniteit met technologie gedreven systemen. Leg de focus op deze assets binnen uw bedrijf. Communiceer welke ultramoderne technologieën en tools u als werkgever aanbiedt. Dit geeft uw bedrijf een voordeel ten opzichte van andere bedrijven in de maakindustrie. Door millennials bewust te maken van het gebruik van AI in machines of AR-apparaten in de industrie, kunnen de werkgevers dat technologieknopje triggeren bij de nieuwe medewerkers.

Maak leerplatformen beschikbaar
Omdat millennials gefascineerd zijn door consistente groei en feedback, kunnen werkgevers hun interesse in de maakindustrie aanwakkeren door hen verschillende leermogelijkheden aan te bieden. Programma’s voor on-the-job-ontwikkeling, zoals leerplekken, stages, training en certificeringen bij productiebedrijven, houden we millennials betrokken.

Implementeer een feedbackproces
Millennials voelen zich productiever en succesvoller wanneer ze waarde toevoegen binnen de organisatie waarin ze werkzaam zijn. De jongere generatie medewerkers zal zich ook goed voelen binnen een bedrijf waar een accuraat feedback proces of platform is waar dit kan worden beoordeeld.

Besteed aandacht aan loopbaanontwikkeling
Statische banen zijn een enorme afknapper voor millennials, vooral degenen die net aan het werk zijn in hun carrière. Dus als ze een productieve bijdrage moeten leveren aan een organisatie, moeten er mogelijkheden voor groei en ontwikkeling beschikbaar zijn. Er moet ook voldoende ruimte zijn om hun loopbaanambities binnen de functie na te streven.

Wederzijds mentorschap
Aangezien de jongere generatie minder geïnteresseerd is in bedrijfscultuur en -systemen, kan wederzijds mentorschap van pas komen. Werknemers van oudere generaties kunnen helpen om de bestaande ethiek en cultuur uit te leggen aan de millennial. Aan de andere kant kunnen de millennials ervoor zorgen dat de oudere werknemers door digitale tools in de organisatie kunnen navigeren voor betere communicatie.

Bekijk wervingsprocessen
De vooroordelen over de maakindustrie die doorgaans in vacatures worden afgebeeld, moeten ook worden weggenomen. Deze vooroordelen voorkomen vaak dat millennials solliciteren op deze banen. In plaats daarvan moeten advertenties kansen voor carrièregroei, persoonlijke ontwikkeling en een evenwicht tussen werk en privé worden aangeboden.

Deel deze blog

Chantal Boomkamp

Chantal
Boomkamp

Chantal heeft enkele jaren ervaring in operationele rollen bij hightech startupbedrijven in en rond de regio Twente. Naast het faciliteren van de interne organisatie en de effectiviteit van zowel de organisatie FIP-AM@UT als de medewerkers, is zij verantwoordelijk voor de communicatie met en implementatie van de strategische keuzes van onze partners. Vanaf juni 2022 heeft Chantal haar carrière voortgezet als Operations Manager bij Nepocon.