08-03-21

De impact van opleiding voor bedrijven vandaag de dag

Analytics opgezocht in Google

Industry 4.0-technologieën zijn, met hun interconnectiviteit en slimme datasystemen, klaar om een revolutie in de productie-industrie teweeg te brengen. Voor bedrijven die voorop lopen en nieuwere technologieën willen implementeren, zal ook een transformatie van de vaardigheden van de medewerkers nodig zijn. Deze blog belicht enkele aspecten van het opleiden van medewerkers die in overweging moeten worden genomen als een toekomst met Industry 4.0 wordt overwogen.

Planning is essentieel om voorbereid te zijn op de opkomende disruptieve veranderingen binnen het personeelsbestand en de manier waarop we onze productiebedrijven runnen. Met de wijdverspreide implementatie van systemen met ingebouwde sensoren en slimme systemen zullen de resources binnen organisaties anders moeten worden gestructureerd, en zo ook de manier waarop vaardigheden onder het personeel worden verdeeld. Verwacht wordt, dat de steeds verdere automatisering de meeste voorspelbare menselijke arbeidstaken in de maakindustrie vrijwel volledig zal overnemen. In combinatie met de wereldwijde tekorten aan medewerkers zal dit de manier waarop we werken naar verwachting een nieuwe vorm geven.

Teams met hooggekwalificeerde technische mensen zullen een essentiële samenstelling vormen van de moderne beroepsbevolking. Opleidingsprogramma’s moeten zo worden ontworpen dat ze schaalbaar zijn, aangezien steeds meer personeel te maken zal hebben met de almaar toenemende technische aspecten van het bedrijf. Om relevant en concurrerend te blijven is het niet voldoende te vertrouwen op kleine, functioneel geïsoleerde kerngroepen voor het opzetten en uitvoeren van de activiteiten. Geavanceerde technische vaardigheden worden een vereiste op operationeel niveau. Daar komt bij dat opleidingen een steeds kortere levenscyclus zullen hebben door het steeds snellere tempo van technologische veranderingen. Flexibiliteit is hierbij essentieel, net als het vermogen om op deze potentieel disruptieve veranderingen te anticiperen vanuit een opleidingscontext.

Hoewel onboarding van nieuw personeel een oplossing kan zijn voor het aanvullen van de vaardigheidstekorten, is het ook van groot belang om opleidingsprogramma’s op te zetten om de ervaren, bestaande teams bijscholen. Vandaag de dag werken veel fabrikanten met personeel dat herhaaldelijk dezelfde, strak gedefinieerde instructietaken uitvoert.

Met slimmere digitale systemen die processen efficiënter maken door operationele gegevens rechtstreeks door te geven aan de operators, zal de moderne productieomgeving veel “vloeiender” zijn en voortdurend kleine aanpassingen kunnen doorvoeren op basis van actuele veranderingen in de input. Dit is een van de belangrijkste gebieden waarop een verschuiving nodig zal zijn in de manier waarop personeel wordt opgeleid en moet functioneren. Flexibiliteit bij veranderingen in de bedrijfsvoering en een beter begrip van digitale interfaces in de dagelijkse activiteiten zijn enkele van de belangrijkste vereisten voor medewerkers binnen een bedrijf dat overstap maakt naar een toekomst in Industry 4.0.

Wanneer we kijken naar de nieuwe generatie arbeidskrachten, zijn er verschillende kerncompetenties waar veel vraag naar zal zijn. Onder andere digitale competenties zullen essentieel zijn voor de moderne medewerker. Gelukkig hebben de meeste jongeren dit tegenwoordig goed onder de knie, dankzij hun ervaring met allerlei onderling verbonden apparaten en systemen; bijna vanaf hun geboorte. Bovendien zal analyse van gegevens in diverse vormen essentieel zijn op alle operationele niveaus binnen het bedrijfsleven van de toekomst; van operators tot senior managers. Zowel interactie met als het management van automatisering en mens-machine-interfacing en -samenwerking, zullen belangrijke aandachtspunten zijn voor degenen die een opleiding volgen om de interessante wereld van Industry 4.0-productie binnen te stappen. We kunnen verwachten dat machine-interactie, zowel fysiek als via AR/VR, op korte termijn een heel normaal onderdeel van ons werkleven zal worden.

Deel deze blog

Maurice Herben

Maurice
Herben

Maurice Herben studeerde Werktuigbouwkunde aan de RWTH Aachen University. Sinds 2006 werkt hij als onderzoeker en groepsmanager bij het Fraunhofer Institute for Production Technology in Aken. In 2016 hielp hij Fraunhofer naar Nederland te halen door samen met prof. dr. Fred van Houten het FPC@UT op te zetten. Maurice is lid van het managementteam sinds de officiële start van FPC in januari 2017 en is één van de directeuren van het huidige Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing.